Niam utvecklar Väsby Centrum – nya bostäder planeras

Niam utvecklar Väsby Centrum – nya bostäder planeras

Bostäder

21 november 2023

2021 förvärvade Niam Väsby Centrum och området står nu inför en omfattande utveckling och komplettering av handel och bostäder.

Väsby kommun har precis lämnat ett positivt planbesked som innebär att en stor parkering som ligger intill centrumet kommer att byggas om till nya lägenheter och området kommer att kompletteras med gröna stråk, mötesplatser och torg.

– Det är alltid glädjande när processen för utveckling skrider framåt, menar Hans Lisserkers, Head of Project Development, Niam. Vi har en god dialog med Upplands Väsby kommun och tillsammans tar vi nu ett helhetsgrepp där detaljplanen väver samman det här området och skapar förutsättningar för fler bostäder och mer liv i stadsdelen.

I samband med att parkeringen kommer att grävas ner och omlokaliseras frigörs yta med potential för 600 nya lägenheter inom de närmaste åren. Planeringen av fem nya bostadskvarter innebär givetvis en tillströmning av fler boende i området vilket i sin tur ställer större krav på ett blandat utbud av butiker, samhällsservice, hälso- och sjukvård och restauranger. Niams vision är att centrumhandeln ska bli tillgänglig och attraktiv och möta de vardagliga behoven för besökaren. Kommunen har idag ca 50 000 invånare och handelsplatsen ska bli en viktig mötesplats som bidrar till trygghet och trivsel.

– Tack vare byggandet av attraktiva bostäder på denna plats, kan Väsby fortsätta sin resa mot en modern småstad. Jag är tacksam för att samarbetet med Niam gör det möjligt, säger Mathias Bohman, Kommunalstyrelsens Ordförande Upplands Väsby.

World in Property

World in Property
redaktionen@worldinproperty.se