Niam köper för 5 miljarder

Niam köper för 5 miljarder

Transaktion

25 april 2017

Niam har tecknat avtal om att förvärva samtliga aktier i det privatägda fastighetsbolaget HD Ejendomme A/S.

Bolaget äger och förvaltar en fastighetsportfölj med ett totalt värde om €560 miljoner, omfattande cirka 2 000 bostäder och 73 kommersiella fastigheter belägna runt om i Danmark. Majoriteten av bostäderna är byggda under de senaste 15 åren och varierar vad gäller fastighetstyp (radhus, lägenheter och villor) och läge.

HD Ejendomme drabbades hårt av finanskrisen och sedan 2009 har fokus legat på att framgångsrikt minska balansen och optimera driften. Försäljningen till Niam innebär att HD Ejendomme blir finansiellt och strategiskt stärkta, vilket gör att bolaget kan fokusera på framtiden. Detta gagnar alla berörda parter, men främst deras medarbetare och hyresgäster.

Johan Bergman, VD på Niam säger, “Vi är väldigt glada över att förvärva HD Ejendomme och ser framförallt stor potential i den välskötta bostadsportföljen.Vi tror att denna utgör en bra plattform för fortsatt tillväxt inom segmentet.”

 

Skribent

Oscar Lindqvist
ol@worldinproperty.se

Källa:

För mer information, vänligen kontakta: Johan Bergman,CEO, Niam AB +46 8 5175 85 95, johan.bergman@niam.se