Niam köper av HSB i Ulvsunda

Niam köper av HSB i Ulvsunda

Transaktion

1 juli 2020

HSB:s Gjutmästaren 5 i Ulvsunda industriområde, har sålts via en bolagsaffär till Niam som tillträdde fastigheten igår.

Gjutmästaren 5 utgörs idag av en industrienhet om ca 15 700 kvm tomtareal och ingår i Stockholm kommuns planläggning av Bällsta Hamn, som ligger bredvid Bromma flygplats. Kommunens målsättning med planområdet är att skapa en blandstad med ett flertal olika funktioner.

Fredrik Jonsson, VD på Niam säger, “Vi är glada att ha förvärvat en fastighet med stor potential i ett utvecklingsområde som Ulvsunda. Vi tror att fastighetens läge vid flygplatsen och nära till centrala Stockholm i framtiden kommer utgöra ett attraktivt erbjudande för hyresgäster och boende”.

HSB Bostad förvärvade fastigheten i syfte att i framtiden utveckla bostäder på platsen. Möjligheten att utveckla bostäder på fastigheten har med tiden begränsats av Bromma flygplats och den fastslagna bullergränsen. Fastigheten planeras därmed till överhängande del att utvecklas för kommersiellt ändamål.

Leif Lindqvist, chef Fastighet och Transaktion på HSB Bostad säger, ”Avyttringen är en naturlig del av HSB Bostads fokus på bostadsproduktion och vi är väldigt glada över att Niam tar vid utvecklandet av byggrätterna i detta spännande område”.

Av Redaktionen

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se