Newsec: Så ökar investeringarna i Stockholm Foto: Newsec

Newsec: Så ökar investeringarna i Stockholm

Ekonomi

19 september 2018

I den senaste utgåvan av Newsec Property Outlook som lanseras idag analyseras investeringssiffror från nordiska och internationella aktörer.

 

Rapporten visar tydligt att inhemska investerare har fått större konkurrens från sina grannländer.

Utländska och särskilt internordiska transaktioner har sett en markant ökning i Norden de senaste åren samtidigt som andelen inrikes transaktioner har minskat. För första gången är nu nordiska köpare större än icke-nordiska, 24 procent respektive 16.

Svenska, finska, norska och danska investerare som tidigare prövat sin lycka i Tyskland, Storbritannien eller Sydostasien har i stor utsträckning kommit till slutsatsen att det finns fördelar med att lägga sina pengar närmre hemmaplan.

– Även om det går att skämta glatt om finska bastubad, norsk skidåkning, dansk sillfrukost och svensk konsensus, så går det inte att komma ifrån att våra länder och kulturer har mycket gemensamt. Även om vissa traditioner och uttryck skiljer sig åt så har vi generellt sett relativt lätt att förstå varandra. Förståelse minskar osäkerhet och risk – och det är som vi alla vet bra för affärerna, säger Max Barclay, Head of Newsec Advisory.

Det är också tydligt att de olika investerargrupperna har olika fokus. Investeringar mellan de nordiska länderna handlar till stor del om kontor men även segment som samhällsfastigheter och logistik. Icke-nordiska investerare fokuserar på core-fastigheter i huvudstäderna och föredrar shoppingcenter i handelssegmentet.

Nordiska investerare föredrar huvudstäder men är även intresserade av alternativa lägen. Exempelvis är bostäder i mindre svenska regionstäder mycket populärt i den här gruppen samt bostäder i Köpenhamn och kontor i Oslo.

– I början av 2000-talet fattade vi på Newsec ett strategiskt beslut att stärka banden mellan de nordiska och baltiska marknaderna genom att tänka och agera mindre som enskilda länder. Vi upplever ett stort intresse för vår region och en stark efterfrågan att få samarbeta med en, snarare än flera aktörer, vilket vi är stolta över att kunna erbjuda eftersom vi finns i samtliga sju länder i Norden och Baltikum, säger Max Barclay, Head of Newsec Advisory.

Av Redaktionen

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se