Newsec rådgivare när Tapajo avyttrar Foto: Newsec

Newsec rådgivare när Tapajo avyttrar

Transaktion

15 oktober 2018

TK Fastighetsutveckling har förvärvat en tomträtt på centrala Hisingen med närhet till bland annat Wieselgrensplatsen. Säljare är Tapajos.

- Den här försäljningen är del av vår strategi att möjliggöra ett större fokus på vår projektportfölj med utvecklingsfastigheter för nyproduktion av hyres- och bostadsrätter. Vi välkomnar TK Fastighetsutveckling som ny ägare, säger Camilo Adrian, delägare Tapajos.

Hyreshuset har en total uthyrningsbar area om ca 1 050 kvadratmeter fördelat på 24 lägenheter samt två mindre källarlokaler.

- Detta förvärv är helt i linje med vår investeringsstrategi. Vi är nöjda med detta tillskott i vår bostadsportfölj och ser stor utvecklingspotential i en expansiv del av Göteborg. Hisingen gynnas starkt av de många satsningar som görs i området och vi ser fram emot att utveckla och aktivt förvalta fastigheten, säger Robert Kliger, förvaltningschef TK Fastighetsutveckling.

Newsec har varit säljrådgivare i transaktionen.

- Fastighetsmarknaden i Göteborg är fortsatt mycket stark och det senaste halvåret har vi förmedlat ett stort antal bostadsfastigheter i regionen. Vid samtliga försäljningar har vi haft ett brett intresse från såväl lokala som nationella aktörer, vilket styrker vår teori om att Göteborg är högintressant ur ett investerarperspektiv, säger Mattias Andersson, chef Newsecs transaktionsverksamhet i Väst- och Sydsverige.

Av Redaktionen

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se