Newsec: Coronans inverkan på branschen

Newsec: Coronans inverkan på branschen

Stadsutveckling

16 september 2020

I den senaste utgåvan av Newsec Property Outlook kartlägger Newsec hur spridningen av covid-19 påverkar fastighetsbranschen.

Genom att granska olika aktuella trender kan Newsec konstatera att de har förstärkts och snabbats på av coronapandemin.

– Coronapandemin har fungerat som en accelerator. Vi ser tydligt att den utveckling som varit på gång i samhället redan innan har förstärkts och snabbats på och detta påverkar även fastighetsbranschen, säger Max Barclay, Nordenchef för Newsecs rådgivningsverksamhet.

Rapporten fokuserar på fem nyckeltrender som har intensifierats: samhällsfastigheter blir ett topp tre segment över hela Norden, ökad flexibilitet, regionstädernas vitalisering, samgåendet mellan logistik och externhandelsområden samt bristen på alternativ till fastighetsinvesteringar.

– Det är tydligt att vi har snabbspolat flera år in i framtiden när det gäller dessa trender och det blir därför en viktig framgångsfaktor för fastighetsägare och investerare att hänga med i utvecklingen för att vara fortsatt relevanta, säger Max Barclay, Nordenchef för Newsecs rådgivningsverksamhet.

Newsec kan även konstatera att den starka trenden med mer kapital till fastigheter håller i sig. De största pensionsbolagen i Norden och Baltikum fortsätter att öka sina allokeringar till fastighetsinvesteringar, från ett genomsnitt om sex procent 2005 till 12 procent 2020.

– Under en längre tid har fastigheter varit det säkra långsiktiga investeringsalternativet för kapital som söker avkastning och coronapandemin har påvisat detta ytterligare. Samtidigt som aktiemarknaden har varit mycket volatil under våren har investeringar i fastigheter förblivit stabila, säger Max Barclay, Nordenchef för Newsecs rådgivningsverksamhet.

Transaktionsvolymen på den nordiska och baltiska fastighetsmarknaden uppgick det första halvåret 2020 till sammanlagt 15.9 miljarder euro, vilket är 10 procent svagare än det historiska snittet. Newsec kan konstatera att transaktionsvolymen framförallt drivs av den svenska marknaden som har utgjort nästan 50 procent av hela den nordiska transaktionsvolymen under första halvåret 2020 och 60 procent under andra kvartalet.

Av Redaktionen

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se