Nedåtgående trend för kontorslokaler
Bild: Unsplash

Nedåtgående trend för kontorslokaler

Analys

9 juni 2023

Nya siffror från Lokalguiden visar att trenden med en minskad efterfrågan på kontorsytor fortsätter att hålla i sig – i alla fall i de flesta storleksspannen.

I centrala Stockholm har vakansgraden för kontor minskat något medan den i Göteborg fortsätter att öka då flera nya kontorsprojekt har färdigställts på kort tid.

Sökningarna för kontorslokaler på 10-100 kvadratmeter, i de centrala delarna av Sveriges tre största städer, minskade i Stockholm med 15 procent, i Göteborg med 27 procent och Malmö med 57 procent under maj jämfört med samma period förra året. Jämför man maj månad med föregående månad i år minskade sökningarna med 2 procent i Stockholm och 33 procent i Göteborg och med 20 procent i Malmö.

Bland sökningarna på kontorslokaler på 100-250 kvadratmeter ser siffrorna fortsatt dystra ut. I Stockholm minskade sökningarna under maj med 33 procent, i Göteborg med 42 procent och i Malmö med 39 procent jämfört med föregående år. Jämfört med föregående månad, april, minskade sökningarna under maj med 4 procent i Stockholm, 35 procent i Göteborg och 22 procent i Malmö.

– Vi ser fortsatt att sökningarna minskat på grund av det rådande läget på marknaden, något som vi inte är ensamma om att märka av. Att sommaren och semestertider väntar runt hörnet spelar också in här, företagen tenderar att avvakta lite med lokalsökandet inför sommaren, säger Daniel Åberg, vd på Lokalguiden Sverige AB.

I Stockholm minskade sökningarna på kontor under maj i storleksspannet 250-400 kvadratmeter med 42 procent, i Göteborg med 45 procent och i Malmö med 39 procent jämfört med samma period förra året. Jämfört med april månad minskade sökningarna i april med 24 procent i Stockholm och med 27 procent i Göteborg medan de ökade med 44 procent i Malmö.

Även för kontorslokaler i spannet 400-600 kvadratmeter minskade antalet sökningar under maj. 22 procent i Stockholm, 30 procent i Göteborg och 58 procent i Malmö, jämfört med samma period förra året. Jämför man med föregående månad ser vi att siffrorna minskat under maj med 5 procent i Stockholm och med 4 procent i Göteborg medan de ökade med 13 procent i Malmö.

I det allra största spannet, 600+ kvadratmeter, syns en del överraskningar. Jämfört med föregående år minskade sökningarna i Stockholm med 22 procent, i Göteborg med 15 procent och i Malmö med 30 procent. Jämför man med föregående månad har dock sökningarna ökat kraftigt, i Stockholm med 20 procent, i Göteborg med 50 procent och i Malmö med 55 procent.

– Företag runt om i landet anpassar sina lokalbehov då många numera har hybrida arbetssätt och även för att dra ner på lokalkostnader, säger Daniel Åberg avslutningsvis.

Pernilla Gilbert

World in Property
pernilla.gilbert@worldinproperty.se