NCC vinner kontrakt i Oslo om 180 MSEK

NCC vinner kontrakt i Oslo om 180 MSEK

Ekonomi

10 augusti 2022

NCC har ingått avtal med Oslo kommun om att asfaltera de kommunala vägarna. Totalt ska närmare 70 000 ton asfalt läggas och det tvååriga avtalet har ett värde på cirka 180 MSEK.

Avtalet ska möta Oslos behov av underhåll och asfaltering av det kommunala vägnätet vilket omfattar vägar, gator, trottoarer, gång- och cykelbanor samt utvalda parkeringar. Asfalteringsarbetet kommer att påbörjas omgående.

– Tillsammans med Oslo kommun kommer vi att förbättra tillgängligheten och säkerheten i Oslos vägnät. Uppdraget är omfattande och kräver såväl yrkesskicklighet som förmåga att organisera och planera verksamheten vilket NCC har, säger Ylva Lagesson, affärsområdeschef NCC Industry.

I upphandlingen av kontraktet har kommunen betonat hållbara lösningar och vägt in både pris och miljö. Tilldelningskriterierna har varit 50% på pris, 30% växthusgasutsläpp från asfaltproduktion och 20% klimatvänliga fordon och maskiner.

– NCC har sedan länge produktionsmetoder som innebär lägre CO2-utsläpp jämfört med traditionell asfaltproduktion. Det är glädjande att Oslo ställer klimatkrav på sina leverantörer och att vi kan bidra till kommunen minskar sina   CO2-utsläpp, säger Ylva Lagesson.

Kontraktet kommer att orderregistreras i affärsområde NCC Industry i tredje kvartalet 2022.

World in Property

World in Property
redaktionen@worldinproperty.se