NCC och Platzer i ny storaffär

NCC och Platzer i ny storaffär

Transaktion

21 juni 2017

Bolagen tecknade i går avtal om en affär där de gemensamt utvecklar ett projekt värt 345 miljoner.

 

NCC och Platzer nya samarbete innebär att de gemensamt ska utveckla Platzers fastighet på Drakegatan i Gårda genom ett delägt bolag. Projektet omfattar idag en befintlig byggnad om cirka 16 000 kvadratmeter samt en tillkommande byggrätt om cirka 30 000 kvadratmeter kontor i ett attraktivt läge intill Ullevimotet.

Projektet blir en tydlig entré till området med en 25 våningar hög kontorsbyggnad som kommer att byggas ihop med den befintliga byggnaden.

Affären i Gårda genomförs som en bolagsaffär där parterna idag har avtalat om att NCC förvärvar 50 procent av det fastighetsägande bolaget av Platzer i samband med att detaljplanen vinner laga kraft till ett underliggande fastighetsvärde om cirka 300 miljoner kronor samt en tilläggsköpeskilling om cirka 45 miljoner kronor vid färdigställandet.

Parterna har vidare avtalat om att Platzer återköper NCC:s 50-procentiga andel när fastigheten är färdigutvecklad. Planerad byggstart är Q1 2018 med ett beräknat färdigställande under Q4 2020. Affären förutsätter att detaljplanen vinner laga kraft.

– Denna affär är ett bra exempel på hur vi vill öka takten i vår projektutveckling och tillsammans med Platzer kommer vi att driva och utveckla ett attraktivt projekt i Gårda. Jag är också väldigt glad över att Platzer har ambitionen att bli en långsiktig fastighetsägare i Mölndal innerstad där vi fortsatt kommer vara en aktiv stadsutvecklare, säger Carola Lavén, Affärsområdeschef NCC Property Development

Affären innebär dessutom att Platzer avser att förvärva NCC:s kommande projekt i Mölndals innerstad. NCC har sedan tidigare avtal med Mölndal kommun om att förvärva två centrala fastigheter med en bedömd tillkommande byggrätt om cirka 30 000 kvadratmeter i anslutning till den nya gallerian och SCA:s kontor. Detaljplanearbetet är påbörjat och beräknas vara klart under 2018. Platzer har enligt det avtal parterna tecknat idag en option att förvärva fastigheterna i samband med att de färdigställs.

– Vi ser fram emot att arbeta tillsammans NCC i utvecklingen av en ny skrapa i Gårda. Avtalet och samarbetet innebär att vi uppnår många mål i samma affär. Vi kommer snabbare fram i vår projektutveckling och kan erbjuda nyproducerade lokaler till hyresgäster i ett område där vi har högt tryck på lokaler. Samtidigt kan vi erbjuda våra befintliga hyresgäster ännu bättre förutsättningar i nuvarande läge med bättre entré, utökat serviceutbud och expansionsmöjligheter. Utöver det tar vi klivet in i Mölndals Innerstad, vilket är ett prioriterat tillväxtområde för oss där vi vill vara en långsiktig fastighetsägare, säger Per-Gunnar Persson VD på Platzer Fastigheter.

NCC:s projekt i Mölndals innerstad beräknas byggstarta Q4 2018 och färdigställas i etapper under 2021-2023.

NCC har som mål att minimera miljöpåverkan och bidra med värde för både kunder och samhället. Med miljöcertifierade byggnader, attraktiva arbetsplatser och inkluderande stadsmiljöer blir utvecklingen av Gårda och Mölndal viktiga delar i att nå en långsiktig ambition om att bidra med en positiv nettoeffekt på miljön.

Av Redaktionen

World in Property

World in Property
redaktionen@worldinproperty.se