NCC och Fryshuset satsar på unga Foto: Wikipedia

NCC och Fryshuset satsar på unga

Stadsutveckling

10 september 2018

Nu har ett nytt partnerskap inletts som ska fokusera på unga och främja integration och utbildning.

 

NCC:s partnerskap med Fryshuset ska leda till inkluderande byggarbetsplatser, stimulera unga till utbildning och främja integration i samhället. Avtalet sträcker sig fram till 2021.

– Tillsammans med Fryshuset kan vi utveckla nya metoder för att göra våra byggprojekt till platser som möjliggör integration, utbildning och rekrytering. Det ser vi som en naturlig del i vår roll som samhällsutvecklare, säger Charlotte Thelm, vice divisionschef Building Sverige, och ordförande i styrgruppen för samarbetet.

NCC och Fryshuset startar med ett pilotprojekt i Rinkeby då NCC bygger ett polishus i området. Här kommer NCC bland annat att finansiera en handledare inom Fryshusets projekt ”Lös det!”. Handledarens roll är att hitta lösningar och nya rutiner som tar individen närmare arbetsmarknaden eller till studier.

– Fryshuset träffar många unga som har tappat tilltron till de vuxna och samhället. Tack vare samarbetet med NCC kan vi rekrytera ytterligare en handledare för arbetet i Rinkeby. Genom att ge unga verktyg för att ta sig närmre arbetsmarknaden eller studier hoppas vi på att öka deras framtidstro och möjlighet att skaffa sig jobb de brinner för, säger Pola Ali, verksamhetschef på Fryshuset Husby.

Allt Fryshuset gör är lokalt förankrat, där lösningarna ska finnas i närmiljön och ge unga kraft och möjlighet att själva förändra. Samarbeten med lokala aktörer är en viktig framgångsfaktor i Fryshusets arbete.

– Förutom kunskapsutbytet tror vi att samarbetet även kan leda till ett ökat intresse för NCC hos personer som kanske vanligtvis inte söker sig till vår bransch. Byggbranschen behöver medarbetare med olika kompetenser och erfarenheter, om vi speglar samhället ökar vi samtidigt förståelsen för våra kunder och det samhälle vi är med och utvecklar, säger Charlotte Thelm.

Av Redaktionen

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se