NCC fortsätter bygga ut Norrtälje hamn

NCC fortsätter bygga ut Norrtälje hamn

Stadsutveckling

23 maj 2023

NCC och Norrtälje kommun arbetar i samverkan med att utveckla infrastrukturen i kommunens största stadsomvandlingsprojekt.

Hamnområdet i Norrtälje är stadens största stadsomvandlingsprojekt i modern tid med blandad bebyggelse med över 1800 bostäder, handel, kultur och annan service.

Norrtälje kommun och NCC arbetar i samverkan med att utveckla och bygga infrastrukturen i den nya stadsdelen. Bland annat har vatten- och avloppsnät, gator, cykelstråk, strandpromenad och parker byggts, en ny hamnpir anlagts och den tidigare industrihamnen har sanerats. Projekten planeras och genomförs med målsättning om att minimera klimat- och miljöpåverkan. Arbetet med att bygga ut Norrtälje hamn inleddes 2016 och väntas vara helt färdigställt vid årsskiftet 2030 till 2031.

– NCC och Norrtälje kommun har samarbetat länge och vi har många framgångsrika gemensamma projekt i ryggen. Vi är glada att kunna fortsätta samarbetet med att utveckla Norrtälje hamn till en attraktiv ny stadsdel att bo, leva och besöka, säger Annie Rämsell, huvudprojektledare, Norrtälje kommun.

Projektets nästa etapp omfattar en dagvattendamm, grundkonstruktion för ett framtida hamnbad och träpålningsförstärkning för den kommande parken Midsommarplatsen. Genom att använda träpålning, istället för traditionell metod med kalk och cement (KC-pelare), sänks både kostnaderna för kommunen och klimatavtrycket. NCC har tidigare använt sig av träpålning i projekt i Göta kanal.

– Vi har ett mycket bra och konstruktivt samarbete med Norrtälje kommun vilket också färgar projekten och leder till nya lösningar för att leverera på kommunens höga miljö- och klimatkrav. Genom att vi arbetar i samverkan tar vi med oss lärdomarna från en etapp till nästa och kan förbättra och effektivisera vårt arbetssätt, säger Fredrik von Walden projektchef, NCC Infrastructure.

Projektet har ett ordervärde på cirka 120 MSEK som orderregistreras i affärsområde NCC Infrastructure under andra kvartalet 2023. Byggstart skedde i april i år och projektet beräknas stå klart i september 2025.

World in Property

World in Property
redaktionen@worldinproperty.se