NCC får stororder – 300 miljoner

NCC får stororder – 300 miljoner

Stadsutveckling

29 maj 2019

Nu ska bolaget bygga nya rättsmedicinska lokaler åt staten. Detta är ett av de största projekten för fastighetsbolaget som beställt uppdraget.

NCC har fått i uppdrag av det statliga fastighetsbolaget Senate Properties att bygga nya rättsmedicinska lokaler åt Institutet för hälsa och välfärd (THL) i Helsingfors. Ordern uppgår till drygt 300 miljoner och detta är ett av de största samarbetsprojekten för Senate Properties.

Den nya byggnaden ska inhysa THL:s rättsmedicinska obduktionslokal, rättsmedicinska laboratorium och rättsmedicinska center. Dessutom får byggnaden gemensamma lokaler som kan användas av hela campusområdet.

– Rättsmedicinsk verksamhet kräver en hög standard, i synnerhet när det gäller kraven på hygien- och säkerhetssystem. Att vi arbetar genom samverkan gör det också möjligt för tjänsteleverantörens experter att delta i planeringen och dela kunskap, säger Mika Soini, chef för NCC Building Finland.

Tilkkabackens campusområde består av flera olika byggnader, varav de äldsta är från 1960-talet. Den nya byggnaden som NCC ska bygga ersätter en gammal byggnad som ursprungligen användes som djurhem. Rivningsarbetet påbörjades i slutet av januari 2019. Den nya byggnaden väntas stå färdig i slutet av oktober 2020.

Ordern registreras under andra kvartalet 2019 i affärsområdet NCC Building Nordics.

Av Redaktionen

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se