NCC byggsatsar 200 miljoner Foto: NCC

NCC byggsatsar 200 miljoner

Stadsutveckling

22 maj 2018

Nu bygger bolaget på uppdrag av kommunen en ny idrottshall samt gör en ombyggnation av en befintlig skola.

 

NCC har tecknat ett samverkansavtal med Katrineholms Fastighets AB, KFAB, för att bygga nya Järvenskolan, en idrottshall samt bygga om befintliga Tallåsskolan i Katrineholm. Uppdraget är en totalentreprenad i partneringsamarbete och ordervärdet uppgår till 215 miljoner.

– Vi ser fram emot att få arbeta med NCC som i sitt anbud beskrivit ett genomtänkt arbetssätt för att utföra projektet, som bland annat innebär stora krav på planering och kommunikation eftersom vi kommer bygga i och intill pågående skolverksamhet, säger Niclas Bloom, byggprojektledare KFAB.

Arbetet i sin helhet är uppdelat i två etapper, där NCC först ska göra en tillbyggnad av Tallåsskolan samt bygga en idrottshall i anslutning till skolan. I andra etappen ska befintliga Tallåsskolan byggas om och moderniseras.

Tillbyggnaden byggs i direkt anslutning till Tallåsskolan med förbindelse mellan byggnaderna. Den nya idrottshallen med tillhörande omklädningsrum kommer också att byggas på området för att möta det ökade elevantalet när skolan byggs ut. Den totala ytan för utbyggnaden uppgår till 9 650 kvm, varav skola 8 500 kvadratmeter och idrottshall 1 150 kvm. Skolan kommer att ge plats för 1 300 elever i årskurs 7-9.

Den nya utbyggnaden som fått namnet Järvenskolan ska vara en modern skola med ny teknik och planeras utifrån tre särskilda aspekter: ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet. I social hållbarhet ingår bland annat att skapa en trygg skola för alla elevers behov. Järvenskolan kommer även att byggas enligt miljöbyggnad Silver som innebär att det ställs höga miljökrav på bland annat ljud, ventilation och energianvändning.

– Det känns roligt att tillsammans med KFAB utveckla och bedriva partneringsamarbete, där en öppen dialog och löpande gemensamma beslut ger bästa slutprodukt för en framtida skolbyggnad för Katrineholms elever, säger Marcus Sandlund, affärschef på NCC Building.

Tillbyggnaderna och ombyggnationerna beräknas vara färdigställda i slutet av 2021.

Ordervärdet om 215 miljoner registreras i fjärde kvartalet 2018 i affärsområde NCC Building.

Av Redaktionen

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se