NCC bygger nytt i Örebro Foto: Sweco Architects

NCC bygger nytt i Örebro

Stadsutveckling

21 oktober 2019

NCC inleder ett partneringsamarbete med Region Örebro län om att bygga en ny fastighet med kontorslokaler för IT-verksamheten i länet.

Den nya byggnaden uppförs på området vid Universitetssjukhuset Örebro och ska samla länets IT-verksamheter, som idag är utspridd på flera platser.

Huset byggs i två sektioner om tre och fyra våningar och kommer att omfatta cirka 5 500 kvadratmeter. Förutom kontorslokaler kommer huset även att rymma datahall, mindre lagerytor, godsmottagning och teknikutrymmen. Byggnaden får en hög miljöprofil och ambitionen är att uppnå Miljöbyggnad Guld med låg energiförbrukning, god inomhusmiljö och bra materialval.

− NCC har stor erfarenhet av att bygga driftsäkra och flexibla byggnader med höga krav på energieffektivitet. Vi ser nu fram emot att tillsammans med Region Örebro län skapa ändamålsenliga och moderna lokaler för medarbetarna och bidra till en effektivare verksamhet, säger Jakob Akfidan, produktionschef, NCC Building Sweden.

Samarbetet genomförs i partnering, en samarbetsform där parterna genomför uppdraget med projektets bästa i fokus. Den första fasen startar omgående där parterna tillsammans planerar, budgeterar och projekterar uppdraget i syfte att komma överens om en riktkostnad för uppdraget.

Om projektet genomförs mellan parterna, kommer ett uppskattat ordervärde om cirka 175 MSEK att orderregistreras i affärsområde NCC Building Sweden vid tecknande av entreprenadkontrakt.

Byggnationen beräknas starta våren 2020 och huset planeras stå klart våren 2022.

Av Redaktionen

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se