NCC bygger kontor för 480 miljoner Arlanda, Airport City Stockholm, Bild: Swedavia

NCC bygger kontor för 480 miljoner

Stadsutveckling

9 juli 2012

NCC Construction bygger nytt kontor åt Swedavia på Arlanda för 480 miljoner. Projektet genomförs i partnering mellan NCC och Swedavia. Projektering inleds omgående och byggstart och orderregistrering beräknas till första kvartalet 2013.

Orderregistrering och byggstart är ännu inte helt klarställt, då det förutsätter nödvändiga myndighetstillstånd samt att Swedavias slutgiltiga investeringsbeslut fattas.

Den nya fastigheten benämns "Sense Building" och är en del av Airport City Stockholm. Ambitionen med Airport City Stockholm är att åstadkomma en hållbar stadsutveckling och en levande stadsmiljö kring Arlanda.

"Sense Building är ett otroligt spännande projekt och det känns mycket bra att vi nu har valt NCC som entreprenör. Det här är ett stort steg mot vår vision om en mer levande flygplats som förser företag och hyresgäster med alla de fördelar vårt unika kommunikationsläge ger. Valet av entreprenör är en viktig milstolpe i projektet", säger Jan Egenäs, vd på Swedavia Real Estate.

"Nu får vi möjlighet att fortsätta vårt partneringsamarbete med Swedavia där vi kan bidra med vår kunskap och erfarenhet avseende kontorshus. För närvarande håller vi på att färdigställa Clarion Hotell i direkt anslutning till Sense Building", säger Lars Westman, avdelningschef NCC Construction, Avdelning Hus, region Stockholm Mälardalen.

Sense Building kommer miljöklassas enligt Breeam. Projektet kommer att sysselsätta mellan 150 och 200 personer. Kontorshuset beräknas stå färdigt i juli 2015.

Faktaruta

Projektet genomförs i partnering: 

Det är en strukturerad samarbetsform där byggherre, konsulter och entreprenörer gemensamt löser en bygguppgift. Metoden baseras på ett öppet och förtroendefullt samarbete där parternas yrkeskunskaper kompletterar varandra genom projektets alla skeden.

Skribent


Källa:

Pressmedelande NCC Construction

För övrig information, kontakta: 

Lars Westman, avdelningschef, region Stockholm/Mälardalen, NCC Construction Sverige, Tel: +46 (0)8-585 512 67

Magnus Jonsson, chef extern kommunikation, NCC AB , Tel:+46 (0)8 585 522 46