NCC bygger i Finland

NCC bygger i Finland

Stadsutveckling

12 augusti 2022

NCC har tecknat avtal med Kaarina stad utanför Åbo för att bygga en ny skola för 

 

1 000 elever. Uppdraget är en totalentreprenad och ordervärdet uppgår till cirka 380 MSEK.

– Projektet är viktigt på många sätt. För staden är det stort i sin omfattning och därför får det stor påverkan på den service vi kan erbjuda, på stadens fastighetsbestånd samt på vår ekonomi. Projektet har förberetts ordentligt och grundligt, så redan nu kan man säga att "campuset är halvklart". Vi går nu in i byggfasen tillsammans med vår entreprenör NCC, säger Jyrki Haapasaari, teknisk chef Kaarina stad.

NCC:s uppdrag omfattar uppförandet av en skolbyggnad om cirka 12 000 kvadratmeter i två våningar. Den nya byggnaden byggs i anslutning till Valkeavuori idrottshall, som NCC färdigställde under våren. I samband med att skolan byggs kommer några av de äldre skolbyggnaderna att rivas.

– NCC är en av Nordens största skolbyggare och vi inledde till exempel två skolbyggen i Finland innan sommaren. Dessa erfarenheter är mycket värdefulla i arbetet. Efter färdigställandet av Valkeavuori idrottshall är det glädjande att fortsätta bygga i området, säger Catarina Molén-Runnäs, affärsområdeschef NCC Building Nordics.

Byggnationen beräknas starta i slutet av 2022 och skolan beräknas vara färdigställd under våren 2025.

Affären är en totalentreprenad och ordervärdet uppgår till cirka 380 MSEK och orderregistreras i affärsområde NCC Building Nordics i det tredje kvartalet 2022.

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se