NCC bygger bostäder i Norrköping Det nya kvarteret kommer att bestå av två hus i sju våningar med totalt 54 hyreslägenheter. (Illustration: SandellSandberg)

NCC bygger bostäder i Norrköping

Bostäder

6 maj 2021

NCC ska på uppdrag av Hyresbostäder i Norrköping bygga två sjuvåningshus med totalt 54 hyreslägenheter i östra Norrköping. 

Uppdraget är en totalentreprenad och ordervärdet uppgår till cirka 85 miljoner kronor.

– Det byggs många nya bostäder i Norrköping men vi ser att efterfrågan fortfarande är stor. Lindö är en ny stadsdel för oss och som inte har så många hyresrätter sen tidigare. Tillsammans med NCC ser vi fram emot att skapa fler attraktiva bostäder i detta natursköna område, säger Lars Löfgren, marknadschef Hyresbostäder i Norrköping AB.

Projektet omfattar nybyggnation av bostadskvarteret Aktern 1 som uppförs i stadsdelen Lindö i östra Norrköping.

 om 2–4 rum och kök. Trapphusen placeras centralt för att ge samtliga lägenheter mer ljus med fönster åt två väderstreck. Husen får tak och fasader i plåt som med rundade hörn ska förstärka flödet genom tomten.

I uppdraget ingår även att skapa utemiljöer med planteringar, samvaroytor och lekplatser. NCC kommer även att bygga parkeringsplatser i anslutning till husen.

Bostäderna uppförs enligt Miljöbyggnad nivå Silver med höga krav på till exempel låg energiförbrukning, god inomhusmiljö och sunda material.

– Vi tar med oss vår samlade kompetens av att bygga bra och hållbara bostäder. Nu ser vi fram emot att sätta spaden i marken för att tillsammans med Hyresbostäder bygga fler nya hem för Norrköpingsborna, säger Camilla Einarsson, affärschef NCC Building Sweden.

Byggstart sker under våren 2021. Inflyttning är planerad till vinter/våren 2023.

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se