NCC & Umeå kommun i affär

NCC & Umeå kommun i affär

Stadsutveckling

12 augusti 2022

Umeå kommun har ingått avtal med NCC för 64 miljoner kronor för sanering av förorenad mark med mera på ön Norrbyskär.

Entreprenaden innefattar förutom saneringen även täktverksamhet, erosionsskydd, flytt av byggnader och rening av vatten. Saneringsarbetet startar hösten 2022.

Historisk bild över Norrbyskär. Mellan åren 1895 och 1952 var Mo Ångsåg ett av Europas största sågverk. Det lades ned 1952. Sedan 1997 har Umeå kommun ansvar för skötsel och miljösanering av Norrbyskär.

Historisk bild över Norrbyskär. Mellan åren 1895 och 1952 var Mo Ångsåg ett av Europas största sågverk. Det lades ned 1952. Sedan 1997 har Umeå kommun ansvar för skötsel och miljösanering av Norrbyskär.

– Det har inte varit en rak väg fram i arbetet med saneringen av Norrbyskär. Det har blivit uppskjutet två gånger, dels på grund av pandemin och på grund av en ny lagtext med Naturvårdsverket. Nu har vi äntligen undertecknat kontrakt med NCC, säger Jonas Fagerman, miljöingenjör på Umeå kommun.

Sanering startar hösten 2022

Umeå kommun startar vecka 37 avverkning av skog på Stuguskär och Långgrundets före detta brädgårdsområden på Norrbyskär. Planerad start för saneringen av den förorenade marken är under hösten 2022 och väntas pågå fram till 2024 med sommaruppehåll.

Totalt 135 miljoner kronor beräknas saneringen kosta efter indexuppräkning. Att vistas på Norrbyskär innan marken är sanerad går bra. Områden där halterna av dioxin är höga och ligger ytligt har sedan tidigare spärrats av eller täckts med ren jord. Det bedöms inte finnas någon risk med att vistas på de delar av sågverksområdet som är öppna. 

World in Property

World in Property
redaktionen@worldinproperty.se