Nacka är Sveriges mest stabila kommun – Här i Nacka har vi skolor i toppklass, hög kvalitet och valfrihet i välfärden som tillsammans med satsningar på stadsutveckling och infrastruktur ger en stabil ekonomisk tillväxt som också är avgörande för en positiv utveckling på längre sikt, säger Mats Gerdau (M), kommunstyrelsens ordförande i Nacka.

Nacka är Sveriges mest stabila kommun

Stadsutveckling

28 september 2021

Nacka kommun intar förstaplatsen i årets version av ”Regionernas kamp”. Det tillkännagavs idag av teknik- och analysföretaget WSP i sin årliga rapport som robusta och sårbara kommuner och regioner.

Nacka får högsta utdelning på i stort sett alla parametrar och rankas därmed som landets mest robusta kommun i mätningen.

– Vi har en stark och stabil ekonomi, en bredd i näringslivet och samarbetar med många privata aktörer inom välfärden. Sammantaget gör det oss mindre sårbara för snabba förändringar. Här har vi skolor i toppklass, hög kvalitet och valfrihet i välfärden som tillsammans med satsningar på stadsutveckling och infrastruktur ger en stabil ekonomisk tillväxt som också är avgörande för en positiv utveckling på längre sikt, säger Mats Gerdau (M), kommunstyrelsens ordförande i Nacka.

– Nacka kommun har haft en stabil och jämn utveckling under tid. Det handlar bland annat om meritvärde i skolan, inflyttning och hur många som har jobb, men också om temperaturen i näringslivet med en hög andel kunskapsintensivt näringsliv och en bred blandning av branscher, säger Fredrik Bergström, affärsområdeschef på WSP.

Rapporten ger en bild av läget i landets kommuner och regioner och belyser, baserat på statistik från SCB, riskfaktorer som kan göra en kommun extra sårbar.

Utgångspunkterna i rapporten baserar sig på nyckeltal som bland annat utbildningsnivå, kommunstorlek, inflyttning, andel av befolkningen under 55 år med minst 10 år kvar till pension, som ger en fingervisning om regionens förutsättningar på längre sikt.

Nacka får högsta utdelning på i stort sett alla parametrar. Nytt för i år är kategorin branschbredd, som visar på bredden och mångfalden i den lokala arbetsmarknaden.

Ju fler branscher som finns representerade desto större möjlighet till sysselsättning för kommuninnevånarna. Även i den här kategorin får Nacka högst poäng.

– Undersökningen visar att Nacka inte är känsligt för konjunktursvängningar. Vi får full utdelning på parametrar som visar att näringslivet mår bra här. Många Nackabor har sin sysselsättning inom kunskapsintensiva verksamheter och det finns en bredd i näringslivet som gör att vi är mindre sårbara för stora och snabba förändringar. Vi är stolta över att ha ett dynamiskt företagsklimat som främjar innovation och entreprenörskap, säger Nackas stadsdirektör Victor Kilén.

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se