Nacka nominerad till Årets Tillväxtkommun – Vi vill skapa platser där människor och idéer kan växa. Närheten till naturen och dess möjligheter till ute- och friluftsliv är viktiga anledningar till att människor väljer och trivs i Nacka, säger stadsutvecklingsdirektör Katarina Wåhlin Alm. (Foto: Liza Simonsson)

Nacka nominerad till Årets Tillväxtkommun

Fastighetsgalan

3 december 2021

Nacka har nominerats till priset Årets Tillväxtommun, som delas ut på Fastighetsgalan den 9 februari 2022 i Berns salonger i Stockholm.

– Nomineringen gör oss stolta och ger oss energi i arbetet med att utveckla framtidens Nacka. Tillsammans med Nackabor, civilsamhälle och näringsliv ska vi omsätta energin till handlingskraft, med långsiktighet, hållbarhet och innovation i fokus, säger stadsutvecklingsdirektör Katarina Wåhlin Alm.

Vad ser ni som er profil och styrka som kommun i stark utveckling?

– Det fantastiska läget, som del av huvudstaden med stora naturvärden och hav, präglar Nackas ständigt pågående utveckling. Växttakten kommer att hålla i sig med utbyggd kollektivtrafik, plats för fler bostäder, arbetsplatser och mötesplatser. En stor del handlar om att förtäta och utveckla de befintliga grannskapen. Vi vill skapa platser där människor och idéer kan växa. Närheten till naturen och dess möjligheter till ute- och friluftsliv är viktiga anledningar till att människor väljer och trivs i Nacka. Framtidens urbana miljöer kommer att växa fram där människor väljer att vara. I Nacka sker därför tillväxten med utgångspunkt i människan, där närheten till natur, mötesplatser för rekreation, idrott och kultur och utbildning i toppklass är centralt.

– När tunnelbanan står klar i Nacka 2030 kommer restiden mellan Stockholms city och Nacka bara vara 12 minuter. Närheten till både stadens puls och naturen kommer då att förstärkas ytterligare. Vid denna tidpunkt ska minst 20 000 nya bostäder byggas och 15 000 nya arbetsplatser skapas. En spännande utveckling som sker i nära samspel samhället.

– Nacka är en av Sveriges mest attraktiva och välrenommerade kommuner som lockar många nya invånare och företag. Nackas starka entreprenörskap grundar sig i ett spännande industriarv i kombination med expansivt nyföretagande. Varje dag startar tre nya företag i Nacka och de nystartade företagen är bland de mest lönsamma i hela länet. Vårt mål är tydligt, Nacka ska bli den mest företagsvänliga platsen i Sverige, att vi nyligen utsågs till Årets Nyföretagarkommun 2021 är ett kvitto på att vi är på god väg.

Vad är just nu i fokus för er vad gäller vidareutvecklingen i stadsbyggandet?

– Vårt stora fokus är att skapa hållbara och attraktiva livsmiljöer som skapar förutsättningar för Nackabor och näringsliv att växa och utvecklas. Med utgångspunkt från Nackas fantastiska läge med närhet till naturen och urbana kvaliteter vill vi förena de bästa av båda värdar och utveckla nya naturbana stadsmiljöer. När Nacka växer hållbart gör även idéerna och innovationerna det. Därför fokuserar vi på att skapa goda förutsättningar för ett blomstrande stadsliv och näringsliv. Vi jobbar både för ökad näringslivsetablering gentemot de befintliga lokala entreprenörerna, och gentemot större huvudkontorsetableringar.

– Att Nacka nyss utsågs till årets nyföretagarkommun 2021 vittnar om att innovationskraften finns i Nacka. Utbildning står också högt upp på Nackas agenda. Vi har bland de bästa skolorna i landet och vi har som mål att etablera högre utbildning. Nacka är och ska vara en plats för långsiktigt lärande, kompetens och innovation. Bärande för att lyckas med vår vision om framtidens Nacka är att vi håller tempo i stadsutvecklingen. Inte minst för att gå i takt med tunnelbanans framdrift och vårt mål att uppnå 20 000 nya bostäder den närmaste tioårsperioden.

Rösta och boka plats!

Läs mer om Fastighetsgalan och priserna HÄR!

Här kan du nu också rösta på dina favoriter till de olika priserna.

Missa inte heller att boka in ditt företag på Fastighetgalan i Berns salonger i god tid, platserna brukar ta slut redan innan årsslutet. Du bokar era platser HÄR.

 

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se