”Nacka Företagarträff unik möjlighet för fastighetsutvecklare” Bilden visar Centrala Nacka där bebyggelseutvecklingen kommer att pågå under många år till. Nya gatan är det första delområdet som just nu håller på att byggas. Det gulmarkerade kvarteret visar Sveriges första naturbana markanvisning som ligger ute just nu. Läs mer på nacka.se/naturbanmarkanvisning

”Nacka Företagarträff unik möjlighet för fastighetsutvecklare”

Stadsutveckling

23 september 2021

– Nacka Företagarträff den 8 oktober blir en unik möjlighet för fastighetsutvecklare att skapa kontakter för attraktiva framtidsprojekt i en mycket expansiv kommun.

Det säger Anders Börjesson, näringslivsdirektör i Nacka kommun.

Den 50-årsjubilerande kommunen Nacka utvecklas och har alltid utvecklats, det är en del av Nackaandan.

Inte minst på västra Sicklaön som blir en levande stadsdel med plats för en aktiv livsstil och knyts ihop med centrala Stockholm när den nya tunnelbanan invigs 2030.

Med årets företagarträff vill kommunen skapa nya kontaktytor och samtal för den fortsatta utvecklingen av Nacka och inte minst Centrala Nacka, Sveriges första naturbana stadsdel.

Rejält kliv i Svenskt Näringslivs ranking

– I veckan fick vi ett fint kvitto på att vårt utvecklingsarbete tilltalar näringslivet. Nacka kommun tog ett rejält kliv i Svenskt Näringslivs årliga ranking över företagsklimatet i Sveriges kommuner. Nacka går från plats 76 till 43, säger Anders Börjesson.

Den senaste tiden har bland andra IKEA och spelutvecklaren Liquid Swords valt att satsa på nya etableringar i Sickla. Och trots pandemin är nyföretagandet högt i Nacka - tre nya företag startar varje dag och de nystartade företagen är de mest lönsamma i hela länet.

Nacka kommun har nyligen fått flera utmärkelser för sitt utvecklingsarbete och de resultat det givit:

• För femte året i rad ökade Nacka kommun i Sveriges Kommuner och Regioners nationella kvalitetsmätning av kommuners och fick bäst NKI-resultat i riket för kommuner som har över 100 000 medborgare.

• Tidigare i år kom Nacka kommun på topp tre i utmärkelsen av Årets superkommun.

• Nacka kommun är tillsammans med fyra andra kommuner nominerade till utmärkelsen Sveriges Kvalitetskommun 2021, priset delas ut i mars 2022.

Centrala Nacka – garanterat naturbant

Mitt i Nacka växer den nya stadsdelen Centrala Nacka fram. Där har kommunen och dess näringsliv och fastighetsbolag en gemensam vision och målbild om att skapa Sveriges första naturbana stadsdel.

Utvecklingen där bygger på det dynamiska mötet mellan naturens lugn och stadens puls.

Här utvecklas en modern mix av bostäder i blandade upplåtelseformer, nya typer av flexibla kontor med stort inslag av co-working och förnyad handel och service. Allt med direkt närhet till havet, sjöar och naturområden med bland annat Nackareservatet - ett av landets mest välbesökta friluftsområden.

Stora expansionsbehov

Med en välutbildad befolkning som växer stadigt, allt fler företagsetableringar och förnyat sätt att kombinera boende och arbete, behövs en fortsatt expansion vad gäller fastighetsutveckling och byggande.

– Vi ser ju hur de befintliga fastighetsaktörerna mycket snabbt får sina nya byggnader uthyrda och sålda – efterfrågan är stor, säger Anders Börjesson.

– En undersökning från Bisnode visar också att åtta av tio av Nackabor som jobbar i city hellre vill jobba i Nacka om förutsättningarna fanns.

Inom de närmsta åren kommer flertalet nya markanvisningar - i huvudsak kring Centrala Nacka att utlysas för att ytterligare utveckla kommunen.

Här välkomnas både befintliga aktörer och nya kreativa fastighetsutvecklare.

Konsten att bygga stad och näringsliv

– Vår framgång ligger just i kombinationen av att bygga stad i modern mening samtidigt som näringslivet stärks. Och detta utvecklingsarbete sker i nära dialog mellan kommun och företag, säger Anders Börjesson.

Han menar också att hållbarhet på riktigt är en ytterst levande ingrediens i utvecklingen av Nacka.

– Vårt fokus, sedan några år, är Agenda 2030. Vi ser att företagen i Nacka verkligen vill veta vad man som företagare kan göra för att bidra till en hållbar värld. Vi hade en digital träff kring detta tema i februari. Över 500 företagare följde sändningen hela dagen.

Unik möjlighet för fastighetsutvecklare

Den 8 oktober arrangeras Nacka Företagarträff som i år sker i något mindre format, anpassat till pandemin.

Anders Börjesson menar att årets Företagarträff kommer att erbjuda en unik möjlighet för fastighetsutvecklare att skapa kontakter för attraktiva framtidsprojekt i en mycket expansiv kommun.

– Under träffen kommer ledande politiker och tjänstemän från kommunen att finnas på plats för att berätta om allt som händer i Nacka, och bjuda in till samtal med bland annat intresserade fastighetsutvecklare.

Under en rad år har ett flertal drivit stora utvecklingsprojekt och gjort stora satsningar i Nacka. Nu hoppas kommunen på att fler vill vara med och tillsammans utveckla Nacka.

– Det finns ett fint samarbetsklimat mellan alla här och vi välkomnar som sagt nya aktörer och fastighetsutvecklare som vill ta del av de fantastiska möjligheter som finns i vår kommun, säger Anders Börjesson.

Träffen öppnar för nya idéer

Han hoppas att många fastighetsutvecklare tar chansen och deltar i årets Företagarträff.

– Jag tycker att sammansättningen i panelen på årets träff är mycket intressant. Samtalet i den gruppen bör tilltala många i branschen. Det finns många spår som kommer att korsas på spännande sätt.

– Sedan har Nackas stadsutvecklingsdirektör Katarina Wåhlin Alm ett spännande pass där naturban stadsutveckling möter resonemang om nya sätt att arbeta. Kanske kan bostaden bli en alltmer viktig del i dagbefolkningsutvecklingen och därmed en viktig faktor för handels- och serviceutvecklingen? Som i sin tur leder till en attraktiv, uppdaterad och framtidssäker arbetsplatsutveckling.

– Ur möten och samtal under träffen, är vår förhoppning och övertygelse, att nya idéer, projekt och samarbeten kan födas, avslutar Anders Börjesson.

Faktaruta

Fakta om utvecklingen i Nacka kommun

*Nacka har idag över 15 000 företag, 87% drivs/ägs av Nackabor.

*Det startas tre företag om dagen i Nacka. I kommunen finns regionens mest lönsamma företag i åldersklassen 0-3 år.

*2030 invigs tre nya t-banestationer i kommunen.

*Kopplat till den kommande tunnelbanan planeras det för kontor med drygt 15 000 arbetsplatser.

*Sammantaget planeras det för 240 000 kvm kommersiella ytor.

*Detaljplan för ytterligare 7 000 arbetsplatser pågår i nuläget.

*Drygt 20 000 bostäder ska byggas till 2035. Kommunen har en högutbildad befolkning som växer stadigt.

*Här finns också ett av Europas största modekluster i Nacka Strand med mer än 900 varumärken på 15 000 kvm. Ytterligare 3 000 kvm ska byggas till.

*Sveriges största privata filmkluster med Independent Studios finns i Nacka. 10 000 kvm mark ska tillföras i ny detaljplan. Bland annat ska en större studio byggas.

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se