MVB tar i med hårdhandskarna

MVB tar i med hårdhandskarna

Debatt

1 juli 2022

Tidigare i år hävde MKB fem kontrakt med en byggentreprenör. Detta skedde efter flera uppmaningar om rättelse

Genom hävningarna visar MKB nu allvar med sitt intensifierade arbete för en sund och hederlig arbetsmarknad.

- Att stoppa fusk och brister är viktigt för oss. Entreprenörerna är som MKBs förlängda arm och måste självklart följa ingångna avtal samt gällande lagar och regler, säger Fredrik Johansson, nyproduktionschef hos MKB Fastighets AB.

I de aktuella fallen handlade det om omfattande förseningar i färdigställandet, men också om bristande efterlevnad av viktiga delar i entreprenadavtalen. Konsekvenserna blir otrygga arbetsförhållanden på individnivå, att konkurrensen sätts ur spel och undermåliga leveranser.

Nu är nya entreprenörer utsedda för att färdigställa entreprenaderna. Arbetet beräknas vara klart vid årsskiftet 2022/23.

World in Property

World in Property
redaktionen@worldinproperty.se