Mästerbo köper bostäder för 435 mkr av Magnolia Mästerbo förvärvar ett bostadsprojekt om två kvarter i centrala Enköping av Magnolia, med planerat färdigställande av 189 hyresbostäder 2023. (Bild: Magnolia Bostad / Liljewall arkitekter)

Mästerbo köper bostäder för 435 mkr av Magnolia

Transaktion

15 september 2021

Mästerbo, som ägs Estea AB:s moderbolag Eriksson & Ekberg och CBRE Global Investors, köper hyresbostäder för 435 miljoner av Magnolia.

Mästerbo förvärvar ett bostadsprojekt om två kvarter i centrala Enköping med planerat färdigställande av 189 hyresbostäder 2023. Förvärvet sker genom en forward funding-affär där Mästerbo tillträder fastigheterna vid lagakraftvunnen fastighetsbildning.

Säljare är Magnolia Bostad.

Mästerbo grundades 2020 som ett gemensamt bolag mellan Estea AB:s moderbolag Eriksson & Ekberg och CBRE Global Investors, där Estea AB agerar rådgivare.

Fokus är på hållbara bostadsfastigheter i tillväxtregioner och universitetsstäder. Två bostadsprojekt är redan tillträdda, i Sigtuna respektive Lund, och detta blir bolagets tredje.

De nu aktuella fastigheterna är belägna i området Lillsidan i centrala Enköping, ett nuvarande industriområde som utvecklas och ger plats för bostäder, service och upplevelser.

Totalentreprenadavtal är tecknat med ByggPartner och byggnaderna kommer att certifieras i enlighet med Miljöbyggnad Silver. Husen är ritade av Liljewall Arkitekter.

Inflyttning är beräknad att ske i etapper under 2023–2024. Efter försäljning och frånträde av projektet har Magnolia Bostad ett projektledningsavtal med köparen som löper fram till färdigställande.

– Vi är mycket glada över att få vara med och utveckla denna nya stadsdel med moderna och välplanerade bostäder åt Mästerbo Fastighets AB. Deras koncept att äga och förvalta fastigheter med högt ställda krav på långsiktig hållbarhet stämmer mycket väl med Magnolia Bostads värderingar och arbetssätt, säger Björn Bergman, Regionchef Öst på Magnolia Bostad.

– Det är verkligen roligt att kunna bygga vidare på samarbetet med CBRE Global Investors. Vi har kunnat visa att Estea är en stark partner till globala aktörer som vill skaffa sig exponering mot den svenska fastighetsmarknaden. Vi söker aktivt efter nya hållbara bostadsprojekt och tror fortsatt på att komma in tidigt i utvecklingskedet. Det här är ett koncept vi kommer att utveckla, säger Johan Eriksson Rydermark, CEO på Estea AB.

Linklaters har agerat rådgivare åt Mästerbo i samband med förvärvet.

 

Wigge & Partners samt JLL har agerat rådgivare åt Magnolia Bostad.

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se