Mörka moln på projektmarknaden

Mörka moln på projektmarknaden

Stadsutveckling

21 mars 2019

En färsk rapport från BYGGFAKTA visar att det finns anledning till oro framåt när det gäller utvecklingen på projektmarknaden.

Uppgifterna kommer från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Rapporten är framtagen i samarbete med Sverige Bygger som BYGGFAKTA har haft gemensam informationsinsamling med sedan 2011/2012.

Tack vare uppdateringar från en ständigt pågående marknadsundersökning kan unik statistik tas fram som innefattar nya projekt samt uppdaterade uppgifter om byggkostnader, upphandlingar, byggstarter, projekteringsstarter på tidigare rapporterade projekt i databasen.

Rapporten fokuserar på förändringar och trender på projektmarknaden utifrån tre olika stadier - från att projekten rapporteras för första gången i projektdatabasen (ofta tidiga skeden) och vidare till att projekteringsstart respektive byggstart sker. Den mest oroväckande utvecklingen i databasen gäller nu tidiga skeden och projekt där man upphandlat konsulter för projektering.

De mest oroväckande signalerna är att:

  • Tillförseln av nya planerade projekt minskat med 128 miljarder (-24 %) de senaste 12 månaderna, jämfört med perioden mars 2017-februari 2018. Jämfört med mars 2016-februari 2017 är minskningen 197 miljarder, motsvarande -32 procent.
  • Tillförseln av nya planerade projekt minskat med 12,7 miljarder (-17 %) om vi jämför januari-februari 2019 med motsvarande månader 2018. Jämfört med januari-februari 2017 är minskningen 16,6 miljarder, motsvarande -21 procent
  • Den framtida uppskattade byggstartsvolymen från de projekt som projekteringsstartat de senaste 12 månaderna minskat med 25 miljarder (-8 %), jämfört med perioden mars 2017-februari 2018. Jämfört med mars 2016-februari 2017 motsvarar minskningen 53 miljarder och -15 procent.

Av Redaktionen

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se