MKB köper fängelse för att bygga bostäder

MKB köper fängelse för att bygga bostäder

Transaktion

17 juli 2017

MKB Fastighets AB förvärvar Malmö Centralfängelse från Specialfastigheter Sverige AB.

 

MKB har under en längre tid sökt exploateringsmöjligheter i östra Malmö. Nu har MKB förvärvat fastigheten Malmö Centralfängelset 1 i Kirseberg.

– Det är roligt att statlig mark kan användas till bostäder, det är en utveckling som vi gärna ser en fortsättning på. Förvärvet av Centralfängelset 1 stärker vår position i stadsdelen. Läget är intressant eftersom det ligger längs ett stråk för kollektivtrafik och nära både Värnhem och Östervärn, säger Terje Johansson, vd på MKB Fastighets AB..

Enligt gällande detaljplan utgör fastigheten kvartersmark utan särskilda byggnadsbestämmelser. För att bygga bostäder krävs en detaljplaneändring.

Gjorda volymstudier visar på nya möjliga byggrätter om över 20 000 kvadratmeter BTA (bruttoarea) bostäder, omkring 250 lägenheter. Därtill kommer drygt 6 000 kvadratmeter BTA (bruttoarea) i den gamla fängelsebyggnaden.

– Specialfastigheter har en tydlig inriktning – säkerhetsfastigheter. Då Kriminalvården sedan årsskiftet har lämnat anstalten i Kirseberg, Malmö Centralfängelse, och fastigheten ger stora möjligheter till att utveckla bostäder så har vi valt att sälja den till MKB som är en stor bostadsutvecklare i Malmö, säger Specialfastigheters vd Åsa Hedenberg.

Av Redaktionen

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se

Transaktion