MKB håller bostadsmålen
Terje Johansson vd på MKB Fastighets AB. Foto: MKB

MKB håller bostadsmålen

Bostäder

11 januari 2018

MKB Fastighets AB i Malmö fortsätter att producera nya bostäder på rekordnivå. För tredje året i rad färdigställdes över 500 lägenheter.

 

Inte sedan 1970-talets början har MKB byggt på dessa nivåer. Under 2017-2019 är MKBs avsikt att färdigställa 2 250 nya bostäder. 520 blev klara 2017.

- Det är roligt att vi kan upprätthålla höga nivåer över tid. Vi har över 1 000 bostäder i produktion, så antalet färdigställda lägenheter kommer att öka 2018 om allt går enligt plan, säger Terje Johansson vd på MKB Fastighets AB.

MKB har under de senaste åren haft större projekt i västra Malmö, bland annat i Limhamn. För närvarande planeras för större förtätningar och nyproduktion i de mer östliga delarna, exempelvis i Bellevuegården och Lindängen.

- Byggtakten är för närvarande hög i Malmöregionen. För att vi ska kunna nå våra kvantitativa mål är det viktigt med långsiktiga och nära relationer med våra samarbetspartners. För oss är det viktigt att de har en förståelse för vår vision och målsättning att skapa bra bostäder som fler har råd att efterfråga, säger Sara MacDonald, nyproduktionschef på MKB Fastighets AB.

Av Redaktionen

World in Property

World in Property
redaktionen@worldinproperty.se