MKB gör ny klimatsatsning
Foto: pxhere.com

MKB gör ny klimatsatsning

Stadsutveckling

28 juni 2019

För växla upp klimatarbetet har MKB valt att gå med i "Allmännyttans Klimatinitiativ" samt "Lokal färdplan för en klimatneutral bygg- och anläggningssektor i Malmö 2030".

MKB Fastighets AB har länge arbetat med klimatfrågorna och har lyckat halvera sin direkta klimatpåverkan. Några av de senaste satsningarna är solcellsanläggningar, hus med trästomme, test av klimatanpassad betong, lådcykelpooler och effektstyrning av uppvärmningen.

För växla upp klimatarbetet ytterligare har MKB valt att gå med i "Allmännyttans Klimatinitiativ" samt "Lokal färdplan för en klimatneutral bygg- och anläggningssektor i Malmö 2030".

- Vi arbetar med en rad klimatsatsningar som ger bra resultat, men det behövs mer. Klimatfrågan är brådskande och ingen sitter på alla lösningar som krävs eller har rådighet över dem själv. Genom att samverka och byta erfarenheter med andra vill vi öka vår egen handlingskraft samtidigt som vi delar med oss av det vi gjort, säger Jenny Holmquist, miljöstrateg på MKB Fastighets AB.

En viktig fråga är att kunna leverera både prisvärda och klimatsmarta bostäder, något som MKB ser som nödvändigt för en hållbar utveckling.

- Detta är en av de frågor vi aktivt söker lösningar på. Vi vill synliggöra vad som krävs, också av andra, i för att få fram de förflyttningar som måste göras för att lyckas, säger Jenny Holmquist.

Av Redaktionen

World in Property

World in Property
redaktionen@worldinproperty.se