MKB bildar ny bostiftelse i Malmö

MKB bildar ny bostiftelse i Malmö

Bostäder

10 oktober 2019

MKB har sedan tidigare avsatt 100 miljoner kronor för investeringar i trygghetsskapande och sociala insatser.

Med fokus på att stöda barns och ungdomars uppväxtvillkor och framtidsmöjligheter startar kommunala bostadsbolaget MKB en allmännyttig stiftelse i samarbete med fastighetsföretaget Trianon. Kommunstyrelsen beslutade på onsdagens sammanträde att godkänna ansökan.

– Trygghetsarbetet i Malmö måste prioriteras och denna stiftelse är ett strålande exempel på hur vi genom samverkan mellan offentliga och privata aktörer gemensamt tar ansvar för ett tryggare Malmö. Arbetet för att skapa en trygg uppväxtmiljö för våra barn och unga växlas upp när starka aktörer med ett gemensamt intresse av trygga bostadsområden går samman, säger Roko Kursar (L), 1:e vice ordförande i kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsen har nu beslutat att godkänna att upp till 50 av dessa miljoner placeras i en särskild stiftelse för att säkra långsiktigheten och förutsättningarna att ingå ytterligare överenskommelser och medfinansiering av andra aktörer.

Stiftelsens insatser ska ha en kompensatorisk ansats där syftet är att komplettera skola och andra kommunala förvaltningars uppdrag. Insatserna kommer att ske i samarbete med skolor och idéburna organisationer. Även jobbskapande initiativ kommer att initieras med syfte att långsiktigt stärka möjligheterna till arbete och egen försörjning.

I ett första skede ingår MKB och Fastighets AB Trianon i samarbetet i en stiftelse. Båda bolagens gemensamma ambition är sedan att även inkludera andra aktörer i samarbetet, exempelvis andra fastighetsägare.

– Behovet av att känna trygghet är extra påtagligt i och kring den egna bostaden. Jag välkomnar det här samarbetet. Det är när flera aktörer går samman som vi kan bygga en stad som håller ihop, säger Katrin Stjernfeldt Jammeh (S), kommunstyrelsens ordförande.

Av Redaktionen

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se