Minskat förvaltningsresultat för Fabege
– Vi har en stark balansräkning, en stabil kundbas, ett bra fastighetsbestånd i bra lägen och många utvecklingsmöjligheter, säger Stefan Dahlbo, VD Fabege.

Minskat förvaltningsresultat för Fabege

Ekonomi

26 april 2021

Fabeges förvaltningsresultat för Q1 2021 blev något lägre än föväntat och backade med 6,2 procent.

Hyresintäkterna uppgick till 707 miljoner kronor (711). I identiskt bestånd minskade hyresintäkterna med cirka 1 procent (+6).

Minskningen i jämförelse med föregående period berodde främst på fastigheter som övergått till projekt samt på reserveringar med anledning av pandemin.

Driftsöverskottet uppgick till 506 miljoner kronor (520). I identiskt bestånd minskade driftsöverskottet med 4 procent (+9).

Överskottsgraden noterades till till 72 procent (73). Förvaltningsresultatet blev 346 miljoner kronor (369), alltså en nedgång med 6,2 procent jämfört med motvarande period 2020.

Realiserade och orealiserade värdeförändringar på fastigheter uppgick till 514 miljoner kronor (1 854).

Periodens resultat efter skatt blev 863 miljoner kronor (1 574), motsvarande 2,64 kronor per aktie (4,78).

Nettouthyrning första kvartalet uppgick till 36 miljoner kronor (15). Soliditeten uppgick till 51 procent (52) och belåningsgraden till 35 procent (35).

– Första kvartalet präglades av stabila intäkter, högre vinterkostnader och fortsatt värdetillväxt i fastighetsportföljen. Vi tecknade ett stort 12-årigt avtal med Convendum vilket gav en positiv nettouthyrning. Omförhandlingsvolymen var fortsatt låg men bidrog positivt till hyresvärdet i omförhandlade kontrakt med 12 procent. Projekten fortlöpte enligt plan, skriver VD Stefan Dahlbo och fortsätter:

– Vi har en stark balansräkning, en stabil kundbas, ett bra fastighetsbestånd i bra lägen och många utvecklingsmöjligheter. Vi har under kvartalet utnyttjat vår styrka till att återköpa knappt tre miljoner aktier. Allt med ambitionen att skapa ytterligare aktieägarvärde.

World in Property

World in Property
redaktionen@worldinproperty.se