Minskad vinst i Q3 för Sweco
– Vi noterade ett något svagare kvartal i Sverige, delvis på grund av större och senarelagda semesteruttag än vanligt, säger Åsa Bergman., VD Sweco.

Minskad vinst i Q3 för Sweco

Ekonomi

1 november 2021

Swecos omsättning ökade i Q3 men rörelsevinsten minskade, jämfört med motsvarande period 2020.

– Den organiska tillväxten var positiv i Belgien, Danmark, Storbritannien och Norge, medan den var negativ i Sverige och Nederländerna, vilket ledde till en sammantagen organisk tillväxt på 1 procent, justerat för jämförelsestörande poster och kalendereffekter. Vi noterade ett något svagare kvartal i Sverige, delvis på grund av större och senarelagda semesteruttag än vanligt, säger Åsa Bergman., VD Sweco.

Summring av Q3 2021 för Sweco:

*Omsättningen steg till 4 691 miljoner kronor (4 547).

*Justerat ebita-resultat blev 415 miljoner kronor (417).

*Rörelseresultatet blev 360 miljoner kronor (404), med en rörelsemarginal på 7,7 procent (8,9).

*Resultatet före skatt var 339 miljoner kronor (379).

*Resultatet efter skatt blev 267 miljoner kronor (295), och per aktie 0,75 kronor (0,83).

World in Property

World in Property
redaktionen@worldinproperty.se