Minskad rörelseförlust – ökad orderingång

Minskad rörelseförlust – ökad orderingång

Ekonomi

1 mars 2021

Rörelseförlusten i Serneke Group minskade under Q4 2020. Samtidigt ökade orderingången kraftigt.

Sernekes intäkterna sjönk något under kvartalet och landade på 2 166 miljoner kronor (2 253).

Rörelseresultatet blev bättre än Q4 2019. Förlusten stannade vid -47 miljoner kronor (-97).

Resultatet före skatt blev -119 miljoner kronor (-85), och efter skatt -72 miljoner kronor (-63). Resultat per aktie noterades till -3,10 kronor (-2,81). Styrelsen förslår ingen utdelning, liksom för 2019.

En mycket positiv siffra gäller orderingången. Den steg kraftigt till 4 852 miljoner kronor (2 938), alltså en ökning med hela 65,1 procent jämfört med föregående år.

Vid årsskiftet uppgick orderstocken uppgick till 13 619 miljoner kronor (8 943) vid årsskiftet.

– Med utgångspunkt i den affärsplan vi presenterade september 2020 är vi nu redo att ta bolaget in i nästa fas där förändringen av bolagets yttersta ledning också behöver ses som en naturlig del i bolagets utveckling, säger Michael Berglin, tillförordnad VD i Serneke Group.

– Vår omstrukturering av bolaget, kostnadseffektiviseringar och ett ofrivilligt produktionstapp i vårt största projekt Karlatornet har bidragit till rörelseresultatet för 2020 på -414 miljoner kronor. Ökade intäkter under året och en rekordstor orderbok på 13,6 miljarder kronor ger oss dock trygghet framåt.

Av Jörgen Hallström

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se