Mindus ordförande i Nyfosas valberedning David Mindus. Sagax, blir ordförande i Nyfosas valberedning.

Mindus ordförande i Nyfosas valberedning

Personnytt

9 september 2021

Sagax VD David Mindus har utsetts till ordförande i Nyfosas valberedning.

Enligt beslut vid Nyfosas årsstämma 2021 har styrelsens ordförande sammankallat en valberedning inför årsstämman 2022.

Till ordförande i valberedningen har styrelsen utesett David Mindus, VD i Nyfosas största ägare Sagax.

Sagax äger efter några störra köp den senaste tiden 12,3 procent av aktierna i Nyfosa.

Valberedningen består, förutom David Mindus, av följande ledmaöter:

Johannes Wingborg, utsedd av Länsförsäkringar Fondförvaltning AB, Lennart Francke, utsedd av Swedbank Robur fonder, Suzanne Sandler, utsedd av Handelsbanken fonder, och Johan Ericsson, styrelseordförande i Nyfosa.

Förslag till valberedningen bör vara inlämnade senast den 31 januari 2022. Nyfosas årsstämma för 2022 kommer hållas i Stockholm den 19 april 2022.

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se