Mindre klimatpåverkan med Swerocks betong Peab använde en ny typ av betong från Swerock vid utbyggnaden av Julas lager. Det ledde till mycket lägre koldioxidutsläpp. (Foto. Daniel Ström)

Mindre klimatpåverkan med Swerocks betong

sustainability

13 april 2021

Vid utbyggnaden av Julas lager användes en ny betongen från Swerock. Därmed minskades koldioxidutsläppen med över 200 000 kg jämfört med traditionell betong.

I januari 2020 stod det klart att Peab skulle bygga ut Julas centrallager i Skara. Lagret som med sina 150 000 kvadratmeter är norra Europas största har det senaste året utökats med ytterligare 27 500 kvadratmeter.

Under projektets gång har man gjort medvetna val kring både produkter och transporter och på så sätt minskat koldioxidutsläppen.

I samband med att utbyggnationen av Julas centrallager i Skara drog igång i början av 2020 öppnade även Peabs dotterbolag Swerock upp dörrarna för sin nya betongfabrik, bara ett stenkast från projektet.

I den nya betongfabriken tillverkas betong med lägre klimatpåverkan, vilket uppnås genom användning av alternativa bindemedel.

– I det här projektet skulle vi gjuta totalt 6 000 kubikmeter betong. Genom att använda den nya betongen från Swerock minskade vi koldioxidutsläppen med över 200 000 kg jämfört med traditionell betong. Det motsvarar cirka 5 330 bilresor tur och retur mellan Julas centrallager i Skara och centrala Göteborg, säger Fredrik Gustafsson, arbetschef Peab.

Skillnaden jämfört med traditionell betong är att man ersätter en del av cementen, som står för 90 procent av betongens klimatpåverkan, med slagg från stålindustrin. Det ger en lägre klimatpåverkan utan att påverka kvaliteten på betongen.

– Jag är glad att Peab och Jula tillsammans tagit fasta på att göra medvetna klimatval i detta jätteprojekt. Med den här betongen från Swerock kunde vi enkelt minska projektets koldioxidutsläpp utan att göra avkall på kvaliteten, säger Fredrik Gustafsson.

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se