Miljöbostäder tar plats på varuhusets tak Bostäderna på varuhusets tak blir miljöklassade med fasader av trä. Och de nedre våningarna fylls av en mix av butiker och samhällsservice.

Miljöbostäder tar plats på varuhusets tak

Bostäder

14 december 2021

Nu formas Örnsköldsviks stadskärna om - med gröna bostäder ovanpå det gamla centralt belägna varuhuset.

Fastators innehavsbolag Point Properties har presenterat en ny plan för Örnsköldsviks stadskärna. Den nya gröna bostäderna på det gamla varuhusets tak mötte stort intresse och blev övertecknad direkt.

Points innovativa bostadskoncept har både ekologisk och social hållbarhet i fokus.

Bostäderna på varuhusets tak blir miljöklassade med fasader av trä. Och de nedre våningarna fylls av en mix av butiker och samhällsservice.

Öviksborna fick se förslaget samtidigt som politiker och tjänstemän. Totalt innehåller projektet 60 gröna byggrätter och byggstart är planerad till 2023.

– Vi är glada och tacksamma, men inte förvånade av det positiva mottagandet vi fått i Örnsköldsvik. Alla våra tidigare gröna bostadsprojekt i Motala, Trelleborg, Bollnäs och Karlskoga har fått ett fantastiskt välkomnande. Med rekordsnabba detaljplaneprocesser, övertecknade intresseanmälningar för våra bostäder och ökning i cityhandeln även under pandemin, känner vi att Points gröna koncept ligger helt rätt i tiden, säger Magnus Åkesson, VD för Point Properties.

Att skapa en levande stadskärna i mindre och mellanstora städer har länge varit huvudbry för många politiker och tjänstemän. Genomförantet av förändringen av Örnsköldsviks stadskärna visar att det går – utan att bygga på värdefull och obebyggd mark, menar Point och Fastator.

Att förslaget presenterades för alla vid samma tillfälle var ingen slump:

– Vi på Point jobbar demokratiskt med stadsplanering. För oss är det självklart att medborgarna ska få se och tycka till samtidigt som politiker och tjänstemän. Det är ju bostäder och mötesplatser för medborgarna som vi skapar, säger Magnus Åkesson.

Den genomtänkta arkitektoniska gestaltningen tillför förutom gröna bostäder även en förbättring av det offentliga rummet med ett rikare stadsliv, ökad trygghet och en större blandning av verksamheter och funktioner.

– I dagsläget äger Point totalt 18 fastigheter i Sverige med gröna exklusive byggrätter. Det är ett utmärkt exempel på hur vi på Fastator tillsammans med våra innehavsbolag skapar värden både för samhället och våra aktieägare, kommenterar Knut Pousette, VD för Fastator.

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se