Miljard investeras i Heimstaden Foto: TT

Miljard investeras i Heimstaden

Ekonomi

25 januari 2018

Heimstaden AB har idag erhållit ett ovillkorat aktieägartillskott ifrån sin majoritetsägare Fredensborg AS.

 

Tillskottet uppgår till 1 700 miljoner norska kronor.

Tillskottet ges ovillkorat och regleras kontant. Fredensborg AS äger idag samtliga stamaktier i Heimstaden AB (totalt 86,2% av aktierna och 98,4% av rösterna).

Aktieägartillskottet syftar till att öka bolagets möjlighet att fortsätta växa genom ytterligare förvärv.

Av Redaktionen

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se