Midroc köper underleverantör
Foto: Midroc

Midroc köper underleverantör

Transaktion

11 oktober 2018

Nu köper byggbolaget en hisstillverkare för att kunna expandera sin organisation och kundnyttan i landet.

 

För Midroc Electro är förvärvet strategiskt viktigt rent geografiskt, då MTM Hisshuvudsakligen är verksamt i Dalarna. Midroc Electro har i dagsläget ca 40 medarbetare inom hissverksamhet på orterna Umeå, Sundsvall, Söderhamn, Gävle och Karlstad.

– Både vi och MTM Hiss söker alltid efter möjligheter att utveckla verksamheten. MTM Hiss har under flera år haft god tillväxt och har stått inför ett vägskäl, ska man växa vidare i egen regi eller inom ramen för en större organisation, säger Charles Andersson, chef division nord Midroc Electro.

Förutom de interna samarbetsmöjligheter som denna geografiska komplettering ger, så medför förvärvet även helt andra möjligheter att erbjuda kunder en komplett samarbetspartner på flera orter.

– Vi kände direkt när vi träffades att MTM passade väldigt bra in i vår företagskultur och vår strategi att utvecklas inom både service, underhåll och nyinstallation av hissar, rulltrappor, portar och telfrar till kunder inom fastighetsbranschen och industrin. Att så är fallet är en avgörande faktor för ett framgångsrikt samarbete, säger Charles Andersson.

De tidigare ägarna kommer att finnas kvar inom verksamheten, för att säkerställa den fortsatta utvecklingen och garantera att verksamheten flyter på som vanligt för kunderna.

Av Redaktionen

World in Property

World in Property
redaktionen@worldinproperty.se