Midroc bygger WTC i Helsingborg
Foto: Midroc

Midroc bygger WTC i Helsingborg

Stadsutveckling

6 september 2018

Längst ut på piren i Oceanhamnen grävdes i går det första spadtaget för ett nytt World Trade Center och ett hotell.

 

Oceanhamnen ligger ett stenkast från Helsingborgs mest centrala delar. Där planeras för en ny stadsdel med bostäder, kontor, restauranger, hotell och olika serviceverksamheter - alldeles intill kajkanten.

Nya stadsdelen Oceanhamnen ingår i stadsutvecklingsprojektet H+, som är det största stadsutvecklingsprojektet i Helsingborg i modern tid.

– Oceanhamnen kommer att stärka Helsingborgs konkurrenskraft genom att komplettera stadskärnan med attraktiva, vattennära bostäder och kontor i spektakulära lägen. Mötesplatser längs kajer, på torg och i parker i området bidrar till att skapa liv och rörelse till gagn för alla oss som bor här. Oceanhamnen kommer att bli hur bra som helst, säger Peter Danielsson, kommunstyrelsens ordförande i Helsingborg.

Midroc har tidigare etablerat en World Trade Center-filial i Helsingborg och nu tas steget att uppföra en helt ny kontorsfastighet på Oceanhamnen.

I konceptet ingår kontorslokaler i en mängd olika storlekar samt ett Scandic-hotell med 180 rum, restaurang och konferens. Alldeles intill kommer Midroc också utveckla ett helt bostadskvarter med 69 lägenheter och fyra stadsradhus, varav många med full sundsutsikt.

– Med World Trade Center vill vi stimulera tillväxt och utveckling i nordvästra Skåne, och tillsammans med hotellets verksamhet får vi goda förutsättningar att skapa en spännande mötesplats, säger Peter Syrén, vd på Midroc.

Av Redaktionen

World in Property

World in Property
redaktionen@worldinproperty.se