Messing lämnar Rikshems styrelse
Ulrica Messing har utsetts till landshövding i Blekinge och lämnar därmed sitt styrelseuppdrag i Rikshem. (Foto: Jonas Lannering/Regeringskansliet)

Messing lämnar Rikshems styrelse

Personnytt

27 oktober 2021

Vid extra bolagsstämma igår lämnade Ulrica Messing sitt uppdrag som ledamot i Rikshems styrelse på egen begäran då hon utsetts till landshövding i Blekinge län.

I samband med den extra bolagsstämman minskar också Rikshems styrelse från sju till sex ordinarie ledamöter.

Rikshems styrelse består sedan den extra bolagsstämman av:

Per Uhlén (ordförande), Pernilla Arnrud Melin, Liselotte Hjorth, Andreas Jensen, Per-Gunnar Persson och Peter Strand.

World in Property

World in Property
redaktionen@worldinproperty.se