Mer klirr i hushållskassan i år när räntan sänks

Mer klirr i hushållskassan i år när räntan sänks

Ekonomi

12 februari 2024

Ett lägre inflationstryck har fått Riksbanken att öppna upp för tidigare sänkningar av styrräntan. Länsförsäkringar räknar nu med att den första räntesänkningen sker i maj, och ytterligare fyra sänkningar efter det under året.

Enligt Länsförsäkringars prognos väntas styrräntan och den rörliga bolåneräntan minska i år, och i december månad antas 3-månadersräntan vara runt 3,55 procent. I slutet av 2025 väntas den rörliga boräntan ha sjunkit till cirka 3,25 procent.

- Det är glada nyheter för alla hushåll med rörlig ränta på bolånet, för det innebär flera tusenlappar i lägre räntekostnader. För ett hushåll som har 3 miljoner i rörligt bolån minskar månadskostnaden från dagens 8 400 kronor till ungefär 6 200 kronor i december i år, och 5 700 kronor i december 2025, inklusive ränteavdraget, säger Stefan Westerberg, privatekonom på Länsförsäkringar.

Räntekostnaderna för helåret 2024 väntas dock bli ungefär lika stora som ifjol. Men efter sommaren kommer det, bit för bit, bli bättre och många kommer få större marginaler i hushållskalkylen.

- Med lägre räntekostnader och en sjunkande inflation, som inte äter upp hela löneökningen, väntas hushållens köpkraft öka något i år, säger Stefan Westerberg och fortsätter:

- När de månatliga bolånekostnaderna minskar kan det vara klokt att se över sparandet, dels för att bygga upp din ekonomiska buffert som kanske minskat under de senaste 1–2 åren, dels för att säkerställa ditt långsiktiga sparande som tryggar din framtida lön.

World in Property

World in Property
redaktionen@worldinproperty.se