Megaprojektet Säve står inför enorm expansion

Megaprojektet Säve står inför enorm expansion

Ekonomi

10 mars 2021

SEELs forskningsanläggning är en viktig del i Castellums utveckling av Säve. I planarbete och förhandlingar skapas nu ett centrum för innovation.

I måndags blev det klart att Sveriges största forskningsanläggning för el- och laddfordon förläggs till Säve i Göteborg. Det är SEEL, Swedish Electric Transport Laboratory, som kommer att bedriva forskningen i en byggnad på närmre 15 000 kvadratmeter. SEEL ägs av statliga RISE och Chalmers tekniska högskola.

Etableringen passar perfekt in i det kluster inom framtidens elektromobilitet som redan börjat ta form i Säve – och i de utvecklingsplaner ägaren till området, Castellum, har.

Området omfattar tre miljoner kvadratmeter och just nu pågår ett intensivt planarbete. Förhoppningen är den första detaljplanen ska bli klar inom kort och att nybyggnationer kan påbörjas under detta år.

Samtidigt pågår förhandlingar med ytterligare aktörer med stark innovationsprofil om etableringar i området.

Megaprojekt med miljardinvesteringar

Sammantaget står Säve inför en enorm expansion där ett väldigt centrum för innovation tar form. Investeringsplanen omfattar åtskilliga miljarder kronor och sträcker sig många år framåt.

Mariette Hilmersson, VD för Region Väst på Castellum, leder det intensiva utvecklingsarbetet.

– Det är otroligt spännande att så många viktiga aktörer inom framtidens hållbara mobilitet redan valt att etablera sig på Säve och givetvis är det intressant för dem att samverka med varandra. Nu när SEEL också etablerar sig hos oss tror vi att ännu fler aktörer inom elektromobilitet kommer att vilja komma till Säve för att ligga nära den utveckling som sker inom området.

Medvetet klusterarbete

Castellum arbetar medvetet för att stärka klustret inom elektromobilitet i Säve – attraktiva aktörer lockar till sig andra, nya samarbeten kan utvecklas och området kan expandera i högre takt.

– Vi kommer att finnas på plats och verka för att bra mötesarenor erbjuds där våra hyresgäster som ligger i framkant tekniskt kan utbyta erfarenheter med varandra för att skapa synergier, förklarar Mariette Hilmersson.

Nytt projekt presenteras inom kort

Parallellt med detta driver Castellum på planarbetet och förhandlingarna med nya tänkbara hyresgäster.

– För att de riktigt stora byggnationerna i stor skala ska komma till stånd behöver vi invänta detaljplaneläggning av området. Vi jobbar jättehårt med planeringsfrågorna. Vi hoppas dock ändå kunna presentera ytterligare ett spännande projekt inom kort som också har med elektromobilitet att göra, berättar Mariette Hilmersson.

Elektromobilitet den röda tråden

Castellum jobbar med tre huvudområden i Säve:

*Testbädd för autonoma och elektrifierade fordon, där bland annat SEELs forskningsanläggning ingår.

*Framtidens flyg. Här finns samhällsflyget med helikopterverksamhet för polis, ambulans och sjöräddning som är en viktig del av regionens samhällsfunktion. Men även utveckling av helelektriska passagerarflyg, vilket knyter an till första punkten om elektrifierade fordon.

*Flexibelt logistiknav. I Säve ska det byggas stora anläggningar för lager och logistik med tillhörande infrastruktur. Även här finns en koppling till första punkten, då logistiken som utvecklas i Säve bygger på omlastning och autonoma elektrifierade transporter i området.

Den röda tråden är alltså elektromobilitet.

Starka partners och lyskraftiga hyresgäster

Utvecklingsarbetet gällande Säve, som nu alltså är inne i en intensiv fas med första detaljplanen inom räckhåll, genomför Castellum i samarbetet med några av landets ledande konsultbolag och arkitekter.

Konsultbolagen Cowi och Sweco samt arkitekterna Krook & Tjäder har anlitats för att arbeta med utredningar, energisystem och strukturplan för området.

Bland de befintliga hyresgäster i Säve finns bland andra Heart Aerospace som arbetar med utveckling av ett svenskt elflygplan och Everdrone som arbetar med autonom drönarteknik.

Här finns även till exempel Volvo Group Trucks Operations, ACR (Aviation Capacity Recources), China-Euro Vehicle, Delivery On Time Europé, Göteborg Energi, Holmens Terminal, Keolis Sverige, Quick Change, SGL Road, Shell Aviation Sweden, SMA Maintenance, Svensk Pilotutbildning och Tip Trailer Service Sweden.

Av Jörgen Hallström

World in Property

World in Property
redaktionen@worldinproperty.se