Megaaffär om 600 miljoner

Megaaffär om 600 miljoner

Transaktion

20 juni 2022

Corem har tecknat avtal om försäljning av tre fastigheter i Växjö och tre fastigheter i Jönköping till Emilshus för ett totalt underliggande fastighetsvärde om 615 mkr.

 

De fastigheter som avyttras i Växjö är Fläkten 11, Fläkten 14 och Fabriken 1. Dessa har en uthyrningsbar yta uppgående till cirka 21 000 kvm och består av lokaler för kontor, utbildning och industri. I och med dessa avyttringar lämnar Corem Växjö helt.

De fastigheter som avyttras i Jönköping är Hedenstorp 1:99, Hedenstorp 2:41 och Ulvö 8. Dessa har en uthyrningsbar yta uppgående till cirka 20 600 kvm och består huvudsakligen av lokaler för kontor, lager och industri.

”Denna transaktion är ytterligare ett steg i Corems renodling samtidigt som vi frigör kapital till andra investeringar”, säger Peeter Kinnunen, Transaktionschef på Corem.

Frånträde är planerat till den 1 september 2022.

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se