Maxtak för klimatpåverkan i HSBs nyproduktion
– Senast år 2045 ska HSBs nyproduktion vara verkligt hållbar i alla led utan någon negativ nettopåverkan på miljö och klimat, säger Maria Qvillberg, utvecklingsansvarig kvalitet och hållbarhet HSB ProjektPartner och hållbarhetsansvarig HSB Bostad.

Maxtak för klimatpåverkan i HSBs nyproduktion

sustainability

18 januari 2022

År 2045 ska HSBs nyproduktion vara verkligt hållbar i alla sina processer. Ett led i det är att nyproduktionen senast 2040 ska vara helt klimatneutral.

Den 1 januari infördes ett maxtak för klimatpåverkan i samtliga nyproduktionsprojekt.

– Senast år 2045 ska HSBs nyproduktion vara verkligt hållbar i alla led utan någon negativ nettopåverkan på miljö och klimat. Dessutom ska vi fortsätta att leverera positivt till den sociala hållbarheten i boendet, leverantörsleden och lokalsamhället. Precis som HSB gjort i snart 100 år, säger Maria Qvillberg, utvecklingsansvarig kvalitet och hållbarhet HSB ProjektPartner och hållbarhetsansvarig HSB Bostad.

Målgången sker alltså år 2045, samma år som bygg- och anläggningssektorn anger i sin Färdplan 2045. Men redan nu har målet för just klimatneutralitet tidigarelagts till 2040 för att HSB ska göra vad som krävs enligt vetenskapen för att 1,5-gradersmålet ska kunna nås.

Minskad klimatpåverkan i alla projekt

För att nå uppsatta mål införs bland annat interna klimatkrav i alla kommande nyproduktionsprojekt med ett maxtak på 300 kg CO2-ekvivalenter per kvadratmeter.

Maxtaket har samma systemgräns som nya lagkravet om klimatdeklarationer, men medan lagen endast kräver redovisning går HSB före och kräver verklig minskad klimatpåverkan i alla projekt.

Gränsen på 300 kg CO2-ekvivalenter/kvm ska säkerställa att alla projekt gör åtgärder för minskad klimatpåverkan, då branschsnittet idag ligger högre.

– HSB har sedan tidigare haft höga hållbarhetskrav på nyproduktion, högre än gällande lagar och regler. Men vi är ändå inte nöjda. Med dessa konkreta målsättningar och en tydlig tidplan vågar vi sticka ut hakan, säger Maria Qvillberg.

Vid sidan om att höja takten i hela projektportföljen satsar HSB ytterligare inom Lokal Färdplan Malmö (LFM30) där målsättningen är ännu tuffare och omställningsarbetet måste gå ännu snabbare.

All nyproduktion för HSB Malmö ska vara klimatneutral redan år 2030 och man utvecklar just nu HSBs första klimatneutrala flerbostadshus.

Skärper kraven inom 13 områden

En klimatneutral nyproduktion är en av 13 målsättningar i den strategiska hållbarhetsplan som HSBs två nyproduktionsbolag HSB ProjektPartner och HSB Bostad har antagit. Genom den skärper HSB målen inom samtliga hållbarhetområden.

De tidsbestämda målsättningarna är 13 till antalet. Strategin har tydliga delmål. År 2023, då HSB fyller 100 år, är den första avstämningspunkten. Nästa avstämningspunkt är år 2030 för att koppla till Agenda 2030 och FN:s globala mål för hållbar utveckling.

World in Property

World in Property
redaktionen@worldinproperty.se