MaxFastigheters nyemitterade teckningsoptioner o

MaxFastigheters nyemitterade teckningsoptioner o

Ekonomi

26 mars 2020

Handel med hybridobligationerna kommer att ske på Nasdaq Stockholm och handel med teckningsoptionerna av serie 2020/2027 på First North.

MaxFastigheter i Sverige AB meddelar idag att de hybridobligationer och teckningsoptioner av serie 2020/2027 som erhålls av tecknare i samband med bolagets företrädesemission kommer att börja handlas den 27 mars 2020 förutsatt Nasdaqs slutgiltiga godkännande.

Handel med hybridobligationerna kommer att ske på Nasdaq Stockholm och handel med teckningsoptionerna av serie 2020/2027 kommer att ske på Nasdaq First North Growth Market. Första dag för handel är den 27 mars 2020 förutsatt Nasdaqs slutgiltiga godkännande.

DNB Markets, en del av DNB Bank ASA, filial Sverige är finansiell rådgivare och Cirio Advokatbyrå AB är legal rådgivare i samband med företrädesemissionen.

Av Redaktionen

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se