Maxfastigheter rekommenderar Stenhus bud Maxfastigheters styrelse med ordförande Nils Sköld rekommenderar enhälligt Stenhus uppköpserbjudande.

Maxfastigheter rekommenderar Stenhus bud

Transaktion

12 maj 2021

Styrelsen för Maxfastigheter rekommenderar enhälligt aktieägarna och innehavarna av teckningsoptioner i bolaget att acceptera Stenhus offentliga uppköpserbjudande.

Aktieägare i Maxfastigheter erbjuds tre nya aktier i Stenhus Fastigheter för varje befintlig aktie i Maxfastigheter. Teckningsoptionsinnehavare i Maxfastigheter erbjuds en ny aktie i Stenhus Fastigheter för varje befintlig teckningsoption i Maxfastigheter.

Erbjudandet motsvarar en värdering om 44,40 kronor per aktie och 14,80 kronor per teckningsoption i Maxfastigheter baserat på stängningskursen för Stenhus Fastigheters aktie på First North den 2 mars 2021. Det innebär en premie om 22,0 procent.

Acceptperioden för erbjudandet förväntas inledas omkring den 27 maj 2021 och avslutas omkring den 24 juni 2021.

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se