Maxfastigheter: Minskat förvaltningsresultat – Då det ligger ett externt uppköpserbjudande på bolaget är det svårt att sia om framtiden, säger VD Håkan Karlsson.

Maxfastigheter: Minskat förvaltningsresultat

Ekonomi

6 maj 2021

Under första kvartalet ökade Maxfastigheters intäkterna med 23 procent men  förvaltningsresultatet minskade med 23 procent jämfört med föregående år.

– Sammantaget har arbetstempot under första kvartalet varit intensivt. Hyresintäkterna ökar samtidigt som även förvärv och utvecklingsprojekt bidrar till bolagets fortsatta expansion. Uthyrningen har varit fortsatt positiv med stora avtal tecknade både i Karlstad och Eskilstuna. Vakanserna minskade under kvartalet och utvecklingsprojekten tuffar vidare med flera av dem för planerat färdigställande under året, säger VD Håkan Karlsson och fortsätter:

– Anledning till minskningen i förvaötningsresultatet är de engångskostnader om drygt 6 mkr vi haft på finansieringssidan vid omläggning av obligationslån. Renodlat dessa kostnader uppgår förvaltningsresultatet till drygt 18 mkr, vilket är en ökning med drygt 18 % från föregående år.

Han kommenterar också Stenhus uppköpsbud på Maxfastigheter:

– Då det ligger ett externt uppköpserbjudande på bolaget är det svårt att sia om framtiden. Verksamheten är trygg och vi levererar effektiv kundnära förvaltning samt värdeskapande transaktioner och fastighetsutveckling. I mitten av juni får vi svar kring bolagets fortsatta resa. Oavsett vilket är jag stolt över bolaget, dess personal och resan vi hittills varit med om, säger Håkan Karlsson.

Summering av Q1 2021 för Maxfastigheter:

*Intäkterna ökade med 23 % till 52 mkr (43)

*Driftöverskottet ökade med 22 % till 40 mkr (32)

*Förvaltningsresultatet minskade med 23 % till 12 mkr (15) till följd av engångskostnader om 6,2 mkr vid omläggning av obligationslån.

*Förvaltningsresultat per aktie minskade med 22,6 % till 0,54 kr (0,70)

*Periodens resultat minskade med 40 % till 10 mkr (16)

*Värdeförändringar i finansiella instrument var 8 mkr lägre under Q1 2021 än motsvarande kvartal i fjol

*Långsiktigt substansvärde per aktie ökade med 10 % till 48,49 kr (43,90)

*Soliditeten uppgick till 37,4 % (38,3) Uthyrningsgraden uppgick till 93,2 % (96,3)

*Fastighetsvärdet ökade med 3 % till 2 951 Mkr (2 861 per 31 december 2020)

 

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se