Maria Säterdal blir VD för nybildade Växjöbostäder Maria Säterdal tillträder posten som VD till Växjöbostäder den1 oktober.

Maria Säterdal blir VD för nybildade Växjöbostäder

Personnytt

19 augusti 2013

Maria Säterdal, nuvarande VD för det kommunala fastighetsbolaget VÖFAB i Växjö, föreslås bli den som ska leda arbetet när Växjöhem och Hyresbostäder blir Växjöbostäder.

Maria har varit VD för VÖFAB de senaste tre åren och kom innan dess från en tjänst i det privata näringslivet som utvecklingschef på Getinge Disinfection AB. Hon ser fram emot att leda Växjös nya bostadsbolag:

"Det är ett spännande uppdrag att fusionera två gedigna fastighetbolag till ett nytt och skapa ännu bättre förutsättningar att tillgodose behovet av attraktiva bostäder i en stad som växer. Det nya bolaget kommer att vara ännu mer aktivt i det forsknings- och utvecklingsarbete som pågår för framtidens byggande och boende. Det är viktigt att arbeta mer innovativt och förnya inom det här området", säger Maria Säterdal i växsjö kommuns pressmeddelandet.

För information om trender och utvecklnig i fastighetsförvaltning, se konferens om Fastighetsförvaltning 2014-2018, den 7. november 2013.

"Vi behöver en person med bakgrund i Växjö och erfarenhet av kommunal bolagsorganisation. Maria har gjort ett fantastiskt jobb på VÖFAB och vi är mycket nöjda med att hon ska ta sig an detta spännande uppdrag", säger Kommunchef Ove Dahl.

Faktaruta

Maria Säterdal tillträder posten 1 oktober.

Skribent

Martin Gejrot
mg@worldinproperty.se

Källa:

Pressmeddelande Växjö Kommun,

För övrig information, kontakta:

Ove Dahl, kommunchef Växjö kommun, Tel: 0470-413 81

Maria Säterdal, VD Vöfab, Tel: 0470-411 43