Malmö-fängelse kan bli bostäder
Foto: Wikipedia

Malmö-fängelse kan bli bostäder

Bostäder

18 oktober 2019

I framtiden kan Kirsebergsanstalten bli Malmös mest fängslande bostadsområde.

I de gamla fängelsebyggnaderna planerar nämligen det kommunala fastighetsbolaget MKB att bygga bostäder, kontor, förskola och butikslokaler. På torsdagens sammanträde beslutade stadsbyggnadsnämnden att påbörja arbetet med att ta fram en detaljplan för området.

Fängelset på Kirseberg togs i bruk för drygt 100 år sedan och har sedan dess varit kriminalvårdsanstalt fram till 2015. Som Malmös sista bevarade äldre fängelse har det ett unikt och kulturhistoriskt värde, vilket ska tas tillvara under omvandlingsprocessen. Värt att bevara är till exempel Direktörsvillan, Underbefälsbostaden samt trädgårds- och parkmiljöerna. Det är också utifrån de tidigare fängelsebyggnaderna som den nya bebyggelsen ska utformas, ifråga om höjd, placering och val av material. Planen är att bygga uppemot 250 bostäder i området, utöver förskola, kontor, parkeringshus och centrumfunktioner.

I fokus för detaljplanearbetet står att skapa en trygg och trivsam bostadsmiljö i och runt de tidigare fängelsebyggnaderna och de omkringliggande gatorna. Bland annat ska Gevaldigergatan öppnas upp för cyklister och fotgängare.

– Det här är en unik möjlighet till ett mycket speciellt boende och jag är glad att det nu har tagits ytterligare steg för att göra det här möjligt. Omvandlingen är också en möjlighet till fler hyresrätter i centrala Malmö, vilket det alltid finns ett behov av, säger Sofia Hedén (S), stadsbyggnadsnämndens ordförande.

– Idén att omvandla ett fängelse till både bostäder och lokaler fångade direkt mitt intresse. I Malmö vill vi såklart inte ha gated communities, varför den öppenhet som de gröna trädgårds- och parkmiljöerna kan tillföra också är välkommet. Jag hoppas bara att de boende får egna nycklar, till skillnad från områdets tidigare invånare, säger Lars Hellström (L), stadsbyggnadsnämndens vice ordförande.

Av Redaktionen

World in Property

World in Property
redaktionen@worldinproperty.se