Malmö-bolaget storökar i rapport Olof Andersson, vd, Trianon. Foto: Trianon

Malmö-bolaget storökar i rapport

Ekonomi

7 maj 2019

Det blev starka ökningar för det Malmöbaserade fastighetsbolaget. Bland annat steg hyresintäkterna med 22 procent och driftsöverskottet med 26 procent.

Trianon har levererat ett några goda första månader på 2019. Under första delen av året har de tillträtt två bostadsfastigheter på Hermodsdal med 105 lägenheter och ett fastighetsvärde om 123 miljoner kronor.

Avtal har tecknas om förvärv av elva bostadsfastigheter belägna på Hermodsdal och Almhög i Malmö bestående av 781 lägenheter och ett totalt fastighetsvärde om 900 miljoner.

Under månaderna har hyresintäkterna ökat med 22 procent och landar på 95,5 miljoner och driftsöverskottet klev upp 26 procent och landade på 55,1 miljoner.

Resultatet klev också upp några miljoner och blev 21,6 miljoner kronor.

Bolagets vd Olof Andersson är nöjd:

– Vår tillväxtresa fortsatte under första kvartalet med en ökning av förvaltningsresultatet med 15 procent. Våra nya finansiella mål är utmanande, men vi ser att vår strategi med fokus på tillväxt i Malmö levererar. Bolaget kommer att ha en fortsatt god tillväxt framöver.

Av Jesper Lögdahl

Faktaruta

Trianons första halvår 2019:

  • Hyresintäkterna ökade med 22 procent och uppgick till 95,9 Mkr (78,5).
  • Driftsöverskottet ökade med 26 procent och uppgick till 55,1 Mkr (43,6) och överskottsgraden uppgick till 58 procent (56).
  • Förvaltningsresultatet ökade med 15 procent och uppgick till 31,9 Mkr (27,7). Förvaltningsresultatet belastas med finansiella kostnader avseende obligationsupplåning om 3,9 Mkr (1,4).
  • Periodens resultat uppgick till 21,6 Mkr varav 19,5 Mkr hänförligt till moderbolagets aktieägare, motsvarande ett resultat per aktie för perioden januari till mars om 0,57 kr (1,46).
  • Värdeförändringar förvaltningsfastigheter uppgick till 35,1 Mkr (42,8).
  • Värdeförändring derivat uppgick till -40,0 Mkr (-6,6), varav orealiserade värdeförändringar uppgick till -33,4 Mkr (-0,2), vilket påverkat avkastning på eget kapital.

Källa: Trianon

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se