Magnus Månsson: Arkitekter - återta makten

Magnus Månsson: Arkitekter - återta makten

Krönika

2 juni 2017

Arkitektens roll måste förändras. Det menar Magnus Månsson, grundare av byrån Semrén & Månsson.

 

Han har tillsammans med föreningen Byggande arkitekter vill ge mer ansvar till arkitekter och bland annat låta dem ta ett och större ekonomisk ansvar för de byggprojekt de ritar.

Fram till miljonprogrammet i mitten på 1960-talet var arkitekten mångkunnig och var med och styrde byggprojekten. Men under de följande 50 åren har arkitektens roll blivit reducerad till att leverera ritningarna och yrkesgruppen har blivit bortkopplad från inflytande över själva byggandet.

Magnus Månsson, grundare och koncernchef på arkitektbyrån Semrén & Månsson, är en av de arkitekter som driver tesen om att han och kollegorna i branschen måste vara med i projekten hela vägen. Under våren 2015 bildade han föreningen Byggande Arkitekter med Staffan Carenholm och tillsammans arbetar och informerar de om vikten av att yrkesutövarna måste ta större ansvar, inte bara vid ritbordet, utan även i själva byggprocessen. Han menar kort att arkitekten ska bli heltänkande och inte bara hantera formen i ett projekt utan även tekniken och ekonomin.

- Tidigare hade vi ett helhetsperspektiv, men det har vi inte i dag. Tittar vi på andra länder i Europa, det räcker med att gå till Danmark, så jobbar våra kollegor helt annorlunda. Där får de ta ett mycket större ansvar och får en arkitekt det så är det till gagn för alla andra parter i en byggprocess, menar han.

Anledningen till att det blivit så att den svenska yrkesgruppen tappat sitt helhetsgrepp beror bland annat på att ekonomistudier plockat bort från arkitektutbildningarna samt att övriga aktörer tagit på sig de roller som arkitekten tidigare hade. När det exempelvis kommer till den ekonomiska aspekten har många entreprenörer och fastighetsägare egna ekonomiavdelningar som räknar på projekten vilket gör att det finns ett visst motstånd i att låta arkitekten göra detta. Men detta får så klart kosekvenser för vissa projekt.

- Det som händer är att när det byggs hus så är det någon annan som är där och skär om det inte håller kostnaden. Det är någon annan än arkitekten som tar beslut om vad som ska bort. Det är som att vi skulle börja måla om någon annans målning för att förbättra den utan att veta vad vi egentligen gör, menar han.

Om arkitekten istället får total koll på ekonomin och kan räkna själva på de fastigheter eller den stadsplanering de arbetar med skulle resultatet blir bättre. Det skulle kanske till och med ta kortare tid och bli mer effektivt. Och det är något som Magnus Månsson bevisade för några år sedan när han bestämde sig för att själv inte bara rita, utan även, bygga och förvalta lägenheter i centrala Göteborg.

Av Redaktionen

Läs hela artikeln i Magasinet World in Property.

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se