”Magnolias resultat för 2020 är unikt”

”Magnolias resultat för 2020 är unikt”

Ekonomi

25 februari 2021

– Förutom att det är vårt bästa helårsresultat någonsin expanderar vi byggrättsportföljen och ökar antalet produktionsstarter, samtidigt som vi sänker nettobelåningen.

Det säger VD Johan Tengelin i en intervju med World in Property efter att han presenterat ett synnerligen starkt bokslut.

För sista kvartalet 2020 uppgick nettoomsättningen till 572 miljoner kronor (501). Rörelseresultatet ökade kraftigt till 278 miljoner kronor (34), varav 239 miljoner (-4) avser värdeförändringar på förvaltningsfastigheter.

Kvartalets resultat före skatt landade på 227 miljoner kronor (-9) och resultat efter skatt blev 202 miljoner (10). Resultat per aktie, efter avdrag för minoritetens andel, uppgick för Q4 till 5,50 kronor (0,13).

Sett till helåret 2020 uppgick nettoomsättningen till 2 358 miljoner kronor (896).

Årets rörelseresultatet blev till 906 miljoner kronor (366), varav 336 miljoner (348) avser värdeförändringar på förvaltningsfastigheter.

Årsresultat före skatt noterades till 725 miljoner kronor (194) och resultat efter skatt till 688 miljoner (157).

Resultat per aktie för helåret, efter avdrag för minoritetens andel, uppgick till 17,40 kr (3,41). I linje med den nya utdelningspolicyn föreslår styrelsen att ingen utdelning lämnas för verksamhetsåret 2020.

– Det är fyra saker i vårt resultat för 2020 som jag är särskilt stolt över: Vi presenterar det bästa helårsresultatet någonsin, vi expanderar vår byggrättsportfölj, vi ökar antalet produktionsstarter och vi sänker nettobelåningen, säger Johan Tengelin.

– Detta är unikt. Det är svårt att uppnå alla dessa punkter samtidigt. En del av dem är ju motstridiga – som att expandera byggrättsportföljen och sänka belåningsgraden. Men vi har lyckats.

Snart har du varit VD i tre månader – hur har denna tid varit?

– Det har varit tre mycket roliga och intensiva månader. Magnolia är ett bolag med otrolig entusiasm och framåtanda. Det har varit mycket att sätta sig in och det har varit lite speciellt att under rådande pandemi bygga interna relationer digitalt. Många av våra medarbetare arbetar ju hemifrån. Men jag tycker att det har funkat fint.

– Det känns förstås också mycket bra att vi kunnat leverera riktigt bra resultat trots pandemin.

Vad ser du som Magnolias största styrkor framåt i tiden?

– Magnolias största styrka är att vi är en av Sveriges ledande samhällsutvecklare och kan erbjuda en mängd produkter inom boende och samhällsfastigheter; hyresrätter, bostadsrätter, äganderätter, äldreboende, förskolor och skolor. Sedan har vi vår stora och fina byggrättsportfölj som innebär att vi kan hålla hög takt i produktionen i attraktiva lägen.

– En viktig del i vår styrka som samhällsutvecklare är vår organisation med fem regionala affärsenheter. Det för oss närmare varje marknad och stärker vår förmåga att generera nya affärer, utveckla projekt och producera effektivt.

Vad lägger ni i begreppet samhällsutvecklare?

– Vi vill vara en aktiv part i utvecklingen av städer som siktar på tillväxt med starkt näringsliv, goda kommunikationer, befolkningsökning och andra positiva förutsättningar.

– Att skapa blandade, levande och trygg miljöer är en central del i vår projektutveckling. Vi vill helst ta oss an lite större områden så vi kan påverka mer i en helhet. Som utvecklingen av Vårby Udde söder om Stockholm. Det arbetet driver vi genom ett JV-bolag och tanken är att vi ska producera cirka 1 800 bostäder. Här ska vi skapa en attraktiv helhet där bostäderna kompletteras med samhällsfastigheter, service och olika funktioner. Och vi kan arbeta med miljöerna på ett genomtänkt vis för hela området. Hållbarhetsfrågorna – både klimatmässigt och socialt – tar vi också ett större grepp om.

Vilka är era - och branschens - största utmaningar?

– Den stora utmaningen framåt är tillgången på detaljplanerad och utvecklingsbar mark. Det är en verkligt trång sektor. Behovet av bostäder är så mycket större än antalet möjliga projekt.

– Med vår decentraliserade organisation arbetar vi i varje region metodiskt och strukturerat för få fram mark i så hög takt som möjligt.

Är det några särskilda trender du tror kommer bli speciellt viktiga att förhålla sig till under 2021?

– Hållbarhet, hållbarhet och så hållbarhet…

– Det är förstås den stora framtidsfrågan och den har många dimensioner. För tio år sedan handlade det mest om energi- och driftsoptimering. Men när man tittar på livscykelanalyser av fastigheter, är det tydligt att byggnationsfasen står för en stor del av miljö- och klimatpåverkan. Valen av byggmaterial är en central del. Här går vi mot att bygga allt fler projekt i trä – något som har en mycket stor positiv miljö- och klimateffekt. Detta gör vi bland annat genom samarbetet med trähusbyggaren Derome – något vi kommer att utveckla ytterligare.

– Vi engagerar oss också mycket i social hållbarhet i de områden där vi utvecklar, bygger och förvaltar bostäder. Bland annat sponsrar vi tjej- och damfotboll genom 24 klubbar runt om i landet. Här hjälper vi till med utbildning av kvinnliga tränare, säkra transporter till och från träning, läxläsning i samband med träningar och en massa annat.

Av Jörgen Hallström

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se